Rektorn har ordet november -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

November 2022

Hej!

Tiden går fort när man har roligt och mycket att göra - helt plötsligt befinner vi oss i mitten av mörka november och första advent väntar runt hörnet. Jag är stolt över det arbete vi lägger ned varje dag för att varenda elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Jag är också stolt över den goda stämning vi har på skolan och det är något som vi skapat tillsammans - elever och medarbetare. Vi lägger mycket tid i schemat för att öka trygghet och gemenskap inom klasserna och vi har även haft en rad aktiviteter, nu senast vid Halloween, som bidrar till en ökad trivsel.

Gymnasiemässa och öppet hus
Vi fanns på plats på gymnasiemässan i Västerås i förra veckan och våra elever gjorde ett fantastiskt arbete med att representera skolan och berätta för besökare om hur vi arbetar. I lördags när det var öppet hus var många av våra elever på plats för att guida besökare runt på vår fina skola. Jag är övertygad om att eleverna är våra bästa ambassadörer och det var också många föräldrar som uttryckte sin beundran för våra duktiga elever!

Sacomässan
Fredagen den 2 december ska eleverna i årskurs två och tre besöka Sacomässan i Stockholm. Flera studiecoacher kommer att följa med och vi åker tillsammans dit och hem i inhyrda bussar. Sacomässan är Sveriges största mötesplats för eftergymnasial utbildning. På mässan presenterar olika universitet och lärosäten sina utbildningar för eleverna. Förhoppningsvis kan detta hjälpa eleverna att se att det finns väldigt många olika vägar att välja efter gymnasiet. Vi satsar stort på att alla våra elever ska besöka Sacomässan och från och med nästa läsår kommer det att vara årskurs 2 som åker.

Kortenkät - trygghet och trivsel
Varje höst genomför vi en kortenkät bestående av 10 frågor. Den hjälper oss att stämma av nuläget och se vilka områden som skolan är stark på och vilka områden som vi behöver utveckla. För oss är det viktigt att alla elever får ta del av resultaten och diskutera orsak och vad vi kan förbättra på skolan. Trots den redan höga nöjdheten vad gäller trygghet och trivsel har vi lyckats förbättra resultaten ytterligare jämfört med förra läsåret! 89% av eleverna svarade 4 eller 5 på en femgradig skala på Jag känner mig trygg i skolan och 87% av eleverna svarade 4 eller 5 på Jag trivs på skolan. Eftersom vi vet att det är så viktigt att känna sig trygg och att trivas för att man ska kunna lära sig nya saker och utvecklas är detta alltid prioriterat. Helt nöjda blir vi såklart inte förrän 100% uttrycker att de känner sig trygga och att de trivs!

ANDTS-coacher
Två av våra medarbetare, Sara Hansson och Lucy Kosejian, har gått Västerås stads utbildning som syftar till att ge en ökad kunskapsnivå gällande preventionsarbetet med ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak & spel) och blivit ANDTS coacher. Deras uppdrag är att vara experter och representanter för dessa frågor på skolan och säkerställa att vi arbetar aktivt med dem. Nästa vecka är det den tobaksfria veckan i Sverige och det kommer att uppmärksammas på olika sätt!

Internationella utbyten
Under pandemin har våra internationella utbyten varit pausade men nu börjar vi starta igång dem igen. Först ut är Global Buddies - där några elever i år 3 på samhällsprogrammet får åka till Indien. Utbytet sker tillsammans med vår systerskola Kunskapsskolan i Bengaluru. Eleverna åker iväg i två veckor i början av februari tillsammans med elever och lärare från våra andra Kunskapsgymnasium.

Hoppas ni får en fortsatt fin höst och tveka inte att höra av er till mig om det är något ni undrar över!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.