Gå till innehåll

Rektorn har ordet juni -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Rektorsbrev juni

Hej!

Nu närmar sig snart en sommarledighet även för oss som arbetar på skolan. De senaste veckorna har det pågått ett intensivt arbete där både elever och medarbetare har gjort sitt bästa för att eleverna ska nå sina mål.

Vi är så stolta över våra elever som tog studenten häromveckan. Nu är en etapp på deras resa avklarad och framför dem ligger nya spännande utmaningar. För våra elever i årskurs 1 och 2 väntar ett skönt sommarlov som jag hoppas blir vilsamt.

Här på skolan blev det lite tomt när alla elever försvann men vi använder tiden effektivt till att utvärdera det gångna läsåret och planera inför det nya. Till grund för utvärderingsarbetet har vi mängder av information - elevenkäten, betygsresultat, kursutvärderingar med mera.

När vi ser tillbaka på detta läsår är det uppenbart att vi har haft ett rekordår. Vi har slagit rekord i antal besökare på öppet hus, i antal elever som sökt vår skola och vi har rekordhöga nöjdhetssiffror hos både elever och medarbetare. Vi har även fått snurr på att öka elevdelaktigheten med hjälp av vårt elevråd som under läsåret har fått igenom många viktiga beslut men också genomfört många roliga aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen på skolan.

När vi nu planerar inför nästa läsår märker vi av rekordåret. Den nationella trenden i landet är att färre elever söker sig till naturprogrammet men hos oss är trenden den motsatta. Vi kommer tack vare det ökade söktrycket att starta upp två parallella klasser på naturprogrammet årskurs 1 och det ser totalt ut som att vi kommer att ta in fler ettor än vad vi gjort de senaste verksamhetsåren.

Vi har under läsåret haft två prioriterade områden, att öka skolnärvaron samt jobba med att utveckla undervisningen. Vi har nått framsteg på dessa punkter då vi kan se att vi har en ökad måluppfyllelse, ökad skolnärvaro och det absolut viktigaste målet - öka andelen elever som går ut gymnasiet med en examen. Vi är otroligt stolta över våra elevers ökade framgångar men vi är inte nöjda förrän alla elever går i mål! Så därför kommer vårt arbete fortsätta under nästa läsår, vi vill öka närvaron samt få till en ännu bättre undervisning så att fler elever har bättre förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet.

Läsårsstart:
Vi hälsar våra nya elever i årskurs 1 välkomna till skolan torsdagen den 15 augusti klockan 10:00. Ni som börjar i årskurs 2 och 3 är välkomna tillbaka på måndag den 19 augusti.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.