MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Rektorsbrev december

Nu har vi precis satt upp julstjärnor i alla klassrum och terminen närmar sig sitt slut. Eleverna har några intensiva veckor kvar i skolan innan det är dags för jullov. Torsdagen den 20 december är det terminens sista dag. Alla elever börjar klockan 9 och slutar klockan 12. Vi serverar ingen lunch den här dagen utan bjuder alla elever på avslutningsfika.

Under de senaste veckorna har både lärare och elever arbetat intensivt med gymnasiemässan och öppna hus. Elever från alla årskurser och program har varit med och berättat om skolan och besvarat många frågor. Elevernas insats är väldigt värdefull för skolan och jag vill rikta ett extra stort tack till alla som har varit med och hjälpt till.

Individuellt val inför årskurs 3
Eleverna i årskurs 2 kommer i januari att göra sina individuella val. Information om vilka kurser eleverna kan välja och vad kurserna innehåller finns på porten under fliken Individuella val inför åk 3. Eleverna kommer att göra de individuella valen under studiegruppstid direkt efter skolstart vecka 2 och vecka 3.

Indien
I februari ska två elever som läser samhällsvetenskapligt program åka till Indien som en del av deras gymnasiearbete. De åker tillsammans med elever på våra andra Kunskapsgymnasier i Sverige. De ska bland annat besöka Kunskapsskolan i Gurgaon.

Innan de åker iväg arrangeras en insamling till välgörenhetsorganisationen Pratham Sweden. Pengarna som samlas in ska överlämnas av eleverna på plats i Indien. Pratham Sweden arbetar bland annat för flickors rätt att gå i skolan och få en utbildning. Om du vill läsa mer om hur Pratham Sweden jobbar så besök deras hemsida . Vill du bidra till insamlingen så går det till exempel att köpa gåvobevis á 100 kr eller 200 kr. Det går också att bara ge en gåva. Betala via swish: 0737814679 (Edvin Ericsson). Skriv i kommentarrutan om gåvobevis önskas, ange också mejladress dit det ska skickas.

Vårterminen 2019
Tisdagen den 8 januari slår vi upp portarna till skolan igen och välkomnar alla elever tillbaka. Eleverna går enligt ordinarie schema och lunch serveras på skolan. Vi kommer att se över schemat och göra några mindre förändringar inför vårterminen. Vårterminens schema kommer att publiceras under jullovet.

Jag önskar er alla en riktigt skön och avkopplande ledighet.

God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Maria Szabo
Tillförordnad rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Rektorsbrev oktober 2018

Nu är det inte många veckor kvar till höstlovet, en välförtjänt vila för alla elever. Skolarbetet har kommit igång på allvar och lärarna har gjort den första stora avstämningen kring hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. De personliga handledarna har kallat elever och vårdnadshavare (för elever under 18 år eller elever med samtycke) till utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen är viktiga då eleverna ges möjlighet att påverka och ta ansvar för sin skolgång.

Vi vill att alla elever ska känna sig delaktiga i arbetsmiljön på skolan. De personliga handledarna har lyft ordningsreglerna till diskussion i sina studiegrupper för att varje elev ska få möjlighet att ge sin syn på hur de fungerar och hur vi kan arbeta vidare. Skolreglerna finns i elevhandboken. Både elevhandboken och plan för diskriminering och kränkande behandling finns på kunskapsgymnasiet.se/uppsala

I planen för diskriminering och kränkande behandling finns rutiner för hur man går tillväga vid till exempel upplevd mobbning eller kränkning. För oss är det självklart att agera och följa upp så fort vi får indikationer på att något otillbörligt skett. I övrigt tänker vi att den viktigaste delen i detta arbete sker i vårt förebyggande arbete som sker dagligen.

I elevhälsoteamet ingår rektor, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. Vid behov ingår även skolpsykolog och skolläkare.

 

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och det primära arbetet är att möjliggöra en god lärmiljö för alla elever. Arbetets inriktning är hälsofrämjande och fokuserar i första hand på förebyggande insatser i samarbete med lärarna.

Vi närmar oss årets gymnasiemässa som går av stapeln den 15 november. Vi kommer som tidigare att ha en monter på mässan som är bemannad med personal och elevambassadörer från skolan. Efter mässan bjuder vi in elever som är intresserade av Kunskapsgymnasiet till både öppna hus och prova på dagar. I november har vi två datum för öppet hus, den 22 och den 28 november klockan 17 - 19. Mer information om mässan hittar ni här.

Den 17 oktober kommer skolans studie- och yrkesvägledare, Elin Granat att informera alla elever i årskurs 1 om vad skillnaden är för en elev att gå på gymnasiet mot grundskolan samt om vilka regler som finns gällande gymnasieexamen och meritpoäng. Passet är obligatoriskt för eleverna. Tid och plats syns i elevernas schema.

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Med vänlig hälsning,
Maria Szabo
Tillförordnad rektor

Rektorsbrev augusti

Jag vill börja med att hälsa både gamla och nya elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt och lärorikt år på Kunskapsgymnasiet!

Jag heter Maria Szabo och är från och med augusti tillförordnad rektor för Kunskapsgymnasiet. Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor samt specialpedagog på skolan och många av er vet förmodligen redan vem jag är. Stina Jonsson som tidigare var rektor på skolan finns kvar i koncernen som gymnasiechef.

Informationsmöte för vårdnadshavare årskurs 1, 2 och 3
Tisdagen den 28 augusti kommer vi att ha ett informationsmöte för vårdnadshavare för alla årskurser och jag ser fram emot att få träffa er alla vid det tillfället. Årskurs 2 och 3 träffas klockan 17.00 och årskurs 1 klockan 18.00. Jag och lärarna kommer då att berätta mer i detalj om hur Kunskapsgymnasiet fungerar.

Det finns några viktiga punkter som jag vill informera om redan nu, då det hinner gå några skoldagar innan vi ses.

Nyheter inom Kunskapsgymnasiet
Vi har ett spännande läsår framför oss då vi går in i första delen av en utvecklingsprocess av vår profil. Vi kommer inte längre att använda oss av workshop utan all undervisning är utlagd kurstid i schemat med undervisande lärare. Eleverna kommer att träffa sin personliga handledare både i sin studiegrupp och vid ett enskilt coachande samtal. Vi kommer även att vara pilotskola för digitalisering av de nationella proven, vilket känns fantastiskt spännande.

 

Ledigheter och frånvaro
Elevernas rättighet att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning gäller 178 skoldagar per läsår. Jag värnar mycket om dessa dagar för eleverna då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Jag kommer att vara restriktiv när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. En elev som är ledig 1 skolvecka missar ungefär 20 timmar lärarledd undervisningstid. I undervisningstiden ingår från och med i år även tid för eleverna att arbeta med inlämningsuppgifter för att direkt kunna få återkoppling av läraren genom formativ bedömning, samt att minska stressen med hemuppgifter. Den formativa återkopplingen mellan lärare och elev är mycket viktig för att eleven ska veta hur den ska kunna utvecklas vidare för att nå sina studiemål.

Vi följer strikt CSN:s regler gällande olovlig frånvaro. Vi är ålagda att rapportera till CSN om en elev har fyra timmar eller mer olovlig frånvaro under 20 skoldagar, sena ankomster räknas in i de fyra timmarna. Därefter är det CSN som beslutar om eleven har rätt till studiebidrag. Gå in på www.csn.se för mer information.

Jag ser fram emot ett gott samarbete under året, tveka inte att höra av dig om du har frågor eller synpunkter!

Med vänlig hälsning,
Maria Szabo
Tillförordnad rektor

Vi är glada för att vi ser att antalet elever som sökt till vår skola inför höstterminen ökat. Vi ser dock en minskning på språkintroduktionen, så där väljer vi att inte ta in några nya elever. Vi kommer att fortsätta att satsa på våra vanliga program.

Vi är inne i en förnyelseprocess. Vi arbetar med att utveckla skolan vilket vi även gjort tidigare, men nu i lite snabbare takt. Vi vill vara den bästa skolan för alla våra elever. Vi håller för fullt på att jobba på ett bra elevschema med minimalt med “gråtid” för eleverna. Vi har kommit en bit på väg och det ser mycket bra ut så här långt.

Nationella prov
Vår skola är en av 100 skolor som Skolverket valt ut att ingå i en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten inleds under hösten 2018 och kommer att pågå i tre år. Det känns roligt att vi får vara med i utprovningen. Det känns också mycket välkommet med tanke på de läckor som varit senaste åren gällande provfrågor och bedömningsanvisningar. Vi ska bidra så mycket vi kan med vår input för att det ska byggas upp ett bra och säkert system för att utföra proven.

Naturprogrammet - Åbo Akademi
Våra naturelever i åk 3 hade i vår förmånen att åka en vecka till Åbo Akademi där de genomförde den laborativa delen av gymnasiearbetet. Under arbetet fick de handledning av forskare och experter på Åbo Akademi. Självklart så ingick en del trivselaktiviteter under veckan och elever från andra Kunskapsgymnasier var också där. Samma resa kommer att ske för eleverna i åk 3 på naturprogrammet nästa läsår.

Ekonomiprogrammet - Business buddies
Traditionsenligt så har våra “Business buddies” på ekonomiprogrammet i åk 3 varit på utbyte i England. Business buddies deltar också i utbyten internt inom Sverige och har även varit i Norrköping och Stockholm. Detta projekt fortsätter även nästa läsår.

Indien - samhällsprogrammet
På samhällsprogrammet så har vi utbytet med Indien. I år åkte en elev i åk 3 tillsammans med elever från våra andra Kunskapsgymnasier till Indien. Utbytet fortsätter även nästa läsår så två elever från samhällsprogrammet kommer att få möjligheten att åka.

Betygsuppföljning
Vi har i år implementerat ett nytt system för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling under läsåret. Anledningen till detta är att vi vill kunna sätta in stöd i god tid vid behov samt att även ge eleverna avstämning vid flera tillfällen under läsåret gällande progressionen i lärandet. Vi använder också underlagen som vi kan ta fram för hela skolan för att utveckla undervisningen. Veckan efter avstämningen genomförts så har den personliga handledaren återkopplat aktuellt läge till sina elever.

Kunskapsporten och digital loggbok
Som jag skrev om i höstas så har Kunskapsporten uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. Alla elever på har fått en ny startsida där innehållet har flyttats om. Kopplat till den finns den digitala loggboken. Loggboken består av främst två delar, schema och veckoplanerare.

Veckoplaneraren är byggd så att det som finns i den fysiska loggboken nu finns digitalt. Det betyder att man kan skriva in lär- och arbetsmål på veckobasis. I rutorna under målen/uppgifterna finns utrymme för strategier och utvärdering. All data sparas, och genom att ”bläddra” med pilarna kan man gå fram och tillbaka i veckorna.

Den digital loggboken länkar till Kunskapsporten, så när eleverna gör sin planering i höst så kommer de att kunna plocka in sina arbetsuppgifter direkt därifrån. Alla kurser ska publicera på Kunskapsporten och inte via Google classroom som i år. På den nya startsidan finns det också länkar som kan vara bra att ha som tex till matsedel, elevhandbok. Till hösten kommer också skrivningsschemat att publiceras där.

Skrivningsschema
Vi har under året arbetat för en jämn arbetsbelastning för eleverna. Vi hade elevskyddsombud samt elevkår med när vi gick igenom vårens skrivningsschema. Tyvärr så ser vi att det fortfarande inträffar krockar ibland och hamnar för många inlämningar och prov vissa veckor. Det är högt tempo i kurserna, så periodvis är det mycket arbete att göra, men vi kommer ända att fortsätta att sträva efter att bli bättre på att lägga bra planeringar för detta. Eleverna kommer att bjudas in i arbetet även nästa läsår. Vi håller på med en ny struktur för planeringen, den kommer vi att tillämpa från hösten, vi hoppas att den ska bidra till att vi kan göra det bättre.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för oss då vi behandlar personuppgifter och lagen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi har under två års tid arbetat och förberett oss för se till att vi ska följa den. Vi har bl a gått igenom vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi lagrar dessa. All behandling av personuppgifter måste ha laglig grund. Det kommer också att påverka vilken information vi exempelvis kommer att kunna skicka via mejl. Vi kommer att återkomma med mer information.

Viktiga datum

  • Studenten 5 juni: utspring kl. 13:00 på baksidan, åk 1-2 lediga
  • Skolavslutning åk 1-2 8 juni
  • Skolstart 20 augusti

Med hopp om en fin Valborg!

Bästa hälsningar,

Stina Jonsson
Rektor

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.