MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Linda Stevadotter, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev mars 2019

Hejsan!

Nu är vi tillbaka från sportlovet och har sex veckors sammanhängande tid fram till påsklovet. Nu är det viktigt att planeringar sätts och följs. Lärarna arbetade under sportlovet med bland annat att uppdatera vår nulägesanalys för skolans alla elever på samtliga kurser och detta kommer att presenteras och struktureras på vårens utvecklingssamtal som drar igång nu. Stötta era barn hemifrån, be att få titta på planeringar (finns i samtliga kurser samt ett provschema där vårens alla examinationer är inskrivna) och diskutera gärna måluppfyllelse och tidsåtgång med dem. Hjälps vi åt från alla fronter blir resultaten allra bäst!

Närvaro är naturligtvis viktigt för måluppfyllelsen. Har man hög frånvaro blir det snudd på omöjligt att nå kunskapsmålen. Frånvarorapporter är offentliga handlingar och kan begäras ut om så önskas. Kan vara bra att veta.

Elevenkät
Nu är det dags för årets stora elevenkät. Det är en omfattande årlig enkät där varje elev ges möjlighet att tycka till om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer. När jag som rektor har fått svaren träffar jag varje årskurs för att visa årets svar jämfört med föregående år och berättar då om hur vi kommer att arbeta vidare med enkätsvaren på lärarnivå, studiecoachnivå och ledningsgruppsnivå.

Skolmat
Det är nu klart att våra Kunskapsskolor och Kunskapsgymnasier ska få en ny matleverantör. Under hösten och våren har en central upphandling gjorts och valet har nu landat på en leverantör som heter Närda. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt. Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det är också lättare att beräkna mängden mat och den mat som inte är uppvärmd kan sparas och serveras senare. Tekniken innebär att vi kan minska matsvinnet och de sammanlagda mattransporterna till och från Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

En aspekt som varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet, särskilt mot bakgrund av den köttskandal med obesiktigat kött som flera skolor drabbades av nyligen. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god.

Det kommer alltid att serveras två rätter, varav en vegetarisk. I det nya konceptet finns också en fräsch salladsbar. Allergener minimeras i tillagningen och specialkost tillagas helt separat.

Vi kommer att ha matråd och följa upp vad eleverna tycker genom enkäter flera gånger per termin. Ambitionen är förstås att eleverna ska tycka att maten är bra, att de ska äta sig mätta och få energi för hela skoldagen.

Den nya maten kommer till vår skola till skolstarten i augusti. Vi har varit väldigt nöjda med vår tidigare matleverantör Mormors restaurang så bytet har inget med missnöje att göra utan om att vi nu väljer att ha samma leverantör till samtliga skolor.

Nationella prov
Under vårterminen kommer elever i åk 2 och 3 att skriva nationella prov i kurserna ma2b, ma3b, ma4, en6, sve/sva3. De nationella proven är till för att stödja den likvärdiga och rättvisa bedömningen av elevernas kunskaper. Skolverket har gett ut nya allmänna råd om betyg och betygsättning. Resultatet på de nationella proven ska särskilt beaktas vid betygsättningen och vara ett stöd vid betygsättningen. Anledningen är att de nationella proven är välkonstruerade, noga beprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygsättningen. På Skolverket hittar du mer information gällande betyg och betygsättning för gymnasieskolan.

Student och avslutning
Det känns som att det är långt dit men tiden går som vi vet snabbt. Under v. 18 kommer administratör Agnes att uppdatera kalendariet på vår hemsida med hålltider för student och avslutning så att ni kan planera eventuella festligheter.

Jag önskar er en fin vår och tveka inte att skicka mig ett mejl om ni har frågor eller funderingar.

Vänligen

Linda Stevadotter rektor Kunskapsgymnasiet Västerås
linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Oktober 2018

 

Hejsan!
Det är dags för mig att författa årets första rektorsbrev. Jag vill inleda med att säga varmt välkommen alla nya föräldrar till en kunskapselev! Om det är något du undrar eller har åsikter om kan du kontakta ditt barns handledare, arbetslagsledare eller mig. Samtliga mejladresser finns på hemsidan under “medarbetare”. Vi svarar alltid så snabbt vi kan.

I dagsläget har vi ca 250 elever på skolan. Vi är glada över att vi har så många syskon och släktingar till tidigare elever som börjar hos oss. I åk 1 har vi kö, något som inte är så vanligt på gymnasiet.


Utveckling av Kunskapsgymnasiet
Det här läsåret kommer vi att genomgå en organisationsförändring. Det är något samtliga Kunskapsgymnasier kommer att göra under nästa läsår men vår skola kändes redo redan nu. Bakgrunden till förändringen är att de större elevkullarna gjort att det blivit svårare att genomföra det tidigare konceptet med obligatoriska workshoppass. Dessa pass har blivit fyllda till bredden och lärarna har inte hunnit med att hjälpa alla elever på ett tillfredsställande sätt. Vi har nu i stället för de sex timmarna obligatoriska workshoppass lagt en extra timme undervisning per kurs och vecka. Naturligtvis är dessa lektioner lärarledda och grupperna blir högst 30 elever stora. Gruppernas storlek gör att lärarna kan ge alla elever det stöd de behöver. Utöver de tre extra timmarna undervisning/vecka/kurs erbjuds eleverna fyra valbara workshops/vecka som är lärarbemannade men dessa timmar är valbara. Riskerar eleven F kommer dessa gör vi dock dessa workshops obligatoriska.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.