MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Linda Stevadotter, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev december 2016

Jullovet står för dörren och med den en välbehövlig ledighet för eleverna. Tiden går fort när man har roligt! För roligt verkar eleverna ha det i skolan trots att det är mycket att göra. De allra flesta utvecklingssamtalen är klara och vi har en god bild av hur elever och föräldrar upplever skolan. Överlag är eleverna mycket nöjda över sin skola men vi tar naturligtvis till oss av sådant som behöver förbättras. Exempel på det är provschemat ska ses över till vårterminen. En annan sak som har uppkommit och som vi arbetar på just nu är att några få elever lämnar ut dörrkoden till kompisar som inte går på vår skola. Vi har bytt ut dörrkoden två gånger denna termin pga det här (vilket fö innebär en hel del arbete) och jag och bitr rektor Christian samlade alla skolans elever på ett möte ang bl a det. Nu är det inte mängder av ”obehöriga” som är på vår skola, snarare tvärtom då vi ju är rätt unika med att ha en kodad dörr till skolan. De få som ändå slinker igenom märks extra tydligt just i och med att vi är en liten skola där alla känner igen alla. Det finns ingen anledning att de är på skolan då det här är elever och lärares arbetsplats så vi har tagit ett krafttag kring det här. På mötet Christian och jag hade med eleverna tog vi även upp de tre stölder som inträffat under hösten. Eleverna har låsbara skåp och uppmanas alltid att låsa in sina värdesaker men många är vana vid att lämna sin mobiltelefon på bordet när de t ex går och äter lunch. Nu har alltså två mobiltelefoner och en plånbok blivit stulna under hösten vilket INTE är ok.

Ja det var några tråkiga saker. Något positivt är att vi har beslutat oss för att plocka bort de sk E-proven som har funnits i några kurser. Det här har bidragit till onödig stress hos eleverna och en E-nivå kan lärarna bedöma på kommunikationspass och workshops. Nu vet vi att några undervisningsgrupper är vana vid dessa E-prov och inte alls är nöjda med åtgärden att plocka bort proven men vi törs faktiskt lova att eleverna, efter att ha vant sig, kommer att märka att de här proven var rätt onödiga.

I dagarna redovisar åk 3 sina gymnasiearbeten för åk 2. De här arbetena har fokuserats på under hösten och man måste som elev ha ett E på gymnasiearbetet för att få ut sin gymnasieexamen. Ett mycket viktigt arbete alltså.

 

Tvåorna är nu inne i sina inriktningar inom programmen och jag anar att de nu känner sig som natur-, samhälls- eller ekonomielever. Det brukar de göra vid den här tiden när de har kommit in ordentligt i sina inriktningskurser.

Ettorna har nu helt lämnat grundskolan och är inne i gymnasiestudierna. Det brukar också ta ungefär en termin. Natureleverna har läst sin första mattekurs och kör igång med fysik efter jul. Samhällsvetarna har läst klart sin första psykologikurs och ekonomerna är mitt inne i sin första kurs i företagsekonomi. Nästa termin kommer en programkick off att gå av stapeln för ettorna då de får ännu mer inblick i sina program.

Den 28 januari mellan klockan 15-17 kommer vi att ha 10-årsjubileum på skolan. Då är man välkommen hit för mingel och träffa gamla som nya lärare och elever. Vd Fredrik Lindgren, någon ur ägarfamiljen (Peje Emilsson eller dottern Camilla Carnefeldt), gymnasiechef Thomas Karlsson samt skolans förste rektor Mats Barlow kommer att finnas på plats och dessutom säga några ord. Vi ser fram emot en mycket trevlig dag!

I januari kommer två lärare tillbaka från sin föräldraledighet. Det är Helena Carlsson, fd Wallström, som undervisar i tyska, svenska och engelska samt Lucy Kosejian som undervisar i psykologi och som även går in som kurator from januari. Vi säger adjö till kurator Wictor Hoffman och tackar för en fin tid som vikarie hos oss. Vår syv Johan Edman kommer även han att tackas av då han har fått ett arbete i Eskilstuna där han bor. Ny syv rekryteras för stunden.

 

Har ni frågor eller funderingar, tveka aldrig att höra av er.

Jag önskar er med detta en härlig jul och ett gott nytt år!

Linda Stevadotter
Rektor
linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Rektorsbrev september 2016

Hej!
Det här är ju första rektorsbrevet för läsåret 1617 och jag inleder som jag brukar. I rektorsbreven vänder jag mig till er föräldrar för att ni ska få en inblick i vad som händer på skolan. Eleverna får all information på plats av sina handledare.

Jag rekommenderar fö att ni gillar skolans facebooksida för i princip daglig uppdatering om vad som händer och sker här.

Skolan har varit igång några veckor nu och det är fantastiskt roligt att vi har fått så många nya ettor. Intresset för Kunskapsgymnasiet ökar och ökar vilket känns roligt då vi vet att vi bedriver en kvalitativ och trivsam verksamhet.

I Västerås finns nästan 30 gymnasieskolor så konkurrensen är stenhård. Det gör det ju extra roligt med så många elever. Ettorna har varit iväg på det traditionsenliga lägret där de lär känna varandra samt betar av friluftslivsmoment i Idrott och hälsa.

Kurserna har rullat igång efter introduktionsperioden och nu börjar det nog snart bli en del att göra varpå målsättning och planering blir viktiga redskap för att lyckas.

Tvåorna har nu påbörjat sina inriktningar vilket brukar öka intresset för studierna. Man får äntligen ta tag i sådana ämnen som man funderar på att man ska arbeta inom i framtiden. Vi har startat upp studiegrupper för samtliga i åk 2 för att öka måluppfyllelsen.

Handledarna har förtydligat kunskapskraven för samtliga och jag föreslår att även ni sätter er in i dessa (finns under varje kurs på Kunskapsporten men även såklart på Skolverkets hemsida). Betygssättningen är väldigt annorlunda i den reform som trädde i kraft 2011 jämfört med det skolsystem ni själva gick i. Att förstå skillnaderna i systemen underlättar i era diskussioner med era barn samt med skolan.

Jag uppmanar samtliga att följa era barns EDS-kommentarer där lärarna ger nulägeskommentarer och feedback regelbundet under året. Detta har vi skärpt till detta läsår med att lärarna regelbundet har deadlines för feedback i varje kurs.

Åk 3 är igång med sina gymnasiearbeten. Något som tar en hel del tid för eleverna. Viktigt att veta är att eleverna inte får ut någon gymnasieexamen utan ett godkänt betyg i kursen Gymnasiearbete. Ett väldigt viktigt arbete alltså och stor del av lärarnas tid läggs på det här vad gäller ämnesexpertis, handledning och återkoppling.


Vi har fram till höstlovet vår grundskola i Västerås åk 6 elever hos oss. De är drygt 100 st och har en avgränsad yta på skolan som de huserar på. Det hela fungerar mycket bra och det känns riktigt roligt att ha barn här på gymnasiet! Men som sagt, de flyttar in i sina nya lokaler under höstlovet och då tar vi tillbaka ytan de har just nu.

Ytterligare en nyhet är att våra nyanlända elever, som började hos oss i april, nu går i åk 1 och inte i en speciell sk språkintroduktionsklass som under våren. De ska dagligen språkduschas och behöver alltså höra svenska hela tiden. Undervisningen tolkas inte utan de sitter med på vissa lektioner på svenska och sedan har de uppföljande pass där modersmålslärare Heiam tolkar vid behov. De här eleverna har ph-samtal som vanligt och det främsta målet är att de ska lära sig svenska och svensk kultur men såklart även lyckas i sina studier. Skolan i Syrien ligger på ungefär samma standard som den svenska skolan så de här elevernas utbildningsnivå ligger på samma som våra elevers. En del något högre, en del något lägre.

Nyheter på medarbetarfronten är att kurator Johanna Grönhaug har slutat efter sex år hos oss för att prova en ny utmaning. Fram till att vår nya ordinarie kurator Lucy Kosejian börjar vikarierar Wictor Hoffman som har arbetat hos oss tidigare. Syv Susanne Porswald har även hon slutat då hon ville testa att arbeta med att studiehandleda vuxna. Vi rekryterar fortfarande men hoppas och tror att tjänsten snart tillsätts. Helena Wallström är föräldraledig denna termin också men kommer tillbaka efter jul. I hennes ställe vikarierar Lena Hedkvist som har arbetat hos oss tidigare.

Om ni har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er!

Vänligen
Linda Stevadotter
Rektor
linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Rektorsbrev mars 2016

 

Nu står påsken för dörren och det blir ytterligare ett andrum i studierna för vissa och extratid att ta ikapp det som missats för andra. Påsken ligger ju tidigt i år vilket vi på skolan är väldigt glada för, på så sätt har vi lite mer sammanhängande tid innan sommaren jämfört med vad vi brukar ha. Jag har tre saker jag vill gå igenom med er, jag gör det rubrikvis.


Resor
Nu infaller den stora restiden på skolan. Ekonomerna har varit iväg i projektet Business Buddies till England tillsammans med våra övriga kunskapsgymnasiers ekonomielever som gick vidare i tävlingen Draknästet (en tävling i Sverige avgör vilka som går vidare till englandsresan), språkresorna i moderna språk är på gång, åk 2 på naturvetenskapsprogrammet ska snart på exkursion där de ska bo i naturen några dagar och forska och längre fram i vår är det dags för våra åk 2 att åka på sitt utbyte i England där de bor hos en värdfamilj en vecka. Jag kommer också att plocka med mig två elever till England för att planera upp ett kommande samarbete inom naturvetenskapsprogrammet med en av våra skolor där. Vi känner att vi gör så mycket internationellt inom ekonomi- och samhällsprogrammet men på naturprogrammet ser det tunt ut vilket vi ska ändra på.
Det är fantastiskt att höra eleverna berätta sina resor när de är tillbaka, de blir väldigt säkra och växer in lite ytterligare i den vuxenkostym de ska ikläda sig efter studenten. Mycket roligt att kunna erbjuda detta!

Stödinsatser
I vårt regelbundna kvalitetsarbete har det framkommit att vissa elever behöver stödinsatser utöver ph-samtal och workshop för att de ska ha en rimlig möjlighet att nå sina mål. Det gäller framförallt matematik men även i svenska där vi erbjuder stöd i begreppsförståelse. Vi har därför lagt in tre olika stödpass i matematik (Ma 1b, Ma 2b och Ma 2c) samt svenska. De elever som erbjuds detta stöd kommer att meddelas via sin handledare och det kommer även dokumenteras på EDS så att ni föräldrar kan se. Återigen – följ era barns EDS! Där får ni en bra bild av hur det går i kurserna.

Ny utmaning på skolan
För ca en månad sedan bad bitr rektor Christian och jag Västerås kommun om ett möte ang att vi känner att vi vill ta vårt samhällsansvar gällande alla nyanlända barn och ungdomar som finns i staden. Det finns ca 350 barn och ungdomar bara i Västerås kommun som ännu inte är skolplacerade vilket är fruktansvärt. Vi har en lugn och välfungerande skola med både elever och personal som är väldigt öppna och empatiska vilket bör vara en fantastisk miljö för de här ungdomarna.

Vårt förslag till kommunen var att anställa en modersmålslärare i arabiska som i team med svensklärare, utökad kuratorstjänst och en idrottslärare ska arbeta med de här ungdomarna. Idrottsläraren för att ungdomarna ska få göra även fysiska aktiviteter. Västerås kommun tyckte vårt förslag var jättebra och vi är mycket glada över att den 6 april få en grupp nyanlända ungdomar till vår skola vilka samtliga kommer från Syrien eller Irak. Alla är ensamkommande.

Modersmålslärare är anställd (vi hade över 50 sökande!) och vi valde faktiskt att ha två, en man och en kvinna. Båda väldigt erfarna.
Under den första tiden på skolan kommer fokus för de här eleverna att handla om att lära sig svenska språket och svensk kultur/värderingar/samhälle för att på sikt slussas in i en basgrupp på heltid. Den här modellen är den som ger absolut bäst resultat vad gäller både integrering i samhället samt inlärning av svenska språket. Vi har tittat på hur framgångsrika kommuner har arbetat samt har studerat forskning. Jag tror att det här kommer berika vår skola och jag är också övertygad om att vårt arbetssätt är väldigt gynnsamt för nyanlända som ännu inte kan språket.

Jag har varit ute i alla årskurser och informerat om detta och har fått fantastiskt positiv respons. Vilka ungdomar vi har! Eleverna tycker det är spännande och vissa kommer att agera mentorer för de här eleverna. En kille från Syrien började hos oss för ca en månad sedan. Han fick en mentor bland eleverna och följer nu undervisningen på naturvetenskapsprogrammet. Han mejlar mig numera på svenska så språkinlärningen går oerhört snabbt.

Under mars hade vi rektorer två planeringsdagar tillsammans med övriga kunskapsskolor/-gymnasier runt om i landet. Då fick vi bland annat höra hur Kunskapsskolan Örebro och Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm har jobbat med den grupp nyanlända de har på skolan sedan ett par månader. Deras erfarenheter är enbart positiva och den nya elevgruppen har verkligen berikat skolan. Det är också tydligt att vi med vår personligt utformade utbildning har mycket goda möjligheter att möta de skiftande behov som de nya eleverna har. Tillsammans med kurator som kommer att stötta de här elevernas mående tror vi att vi kommer att göra det här riktigt bra!

Som vanligt, har ni frågor eller funderingar är det bara ni hör av er till mig. En bra kommunikation mellan hem och skola är gynnsam för våra ungdomar.

Glad påsk!
Vänligen

Linda Stevadotter, rektor

Rektorsbrev januari – 16

Så var höstterminen över och den ljusa våren tar vid. Det känns ju inte riktigt än men snart så. Vårterminen innebär mycket kul på skolorna. Treorna kan titulera sig ’elever’ för sista terminen vilket både brukar vara lite sorgligt och väldigt förväntansfullt. Studentaktiviteterna stegras ju närmare 10 juni vi kommer men innan dess ska såklart alla kurser klaras av. Vi gör allt vi kan för att hjälpa eleverna planera sin tid så att allt hinns med. Stötta och pusha dem på hemmafronten så att planeringarna hålls för den här tiden är riktigt hektisk!

Det är mycket resande nu. Framåt våren åker moderna språk steg 5 på sina språkresor, ekonomerna i Business Buddies åker till England och vår lärare Stefan åker till en av våra skolor i Indien för att reka inför kommande samarbete där. Jag själv tillsammans med rektorerna från Norrköping och Globen åker till en av våra engelska skolor för att se vad vi kan hitta för samarbete inom naturprogrammet. Tvåorna har ett utbyte med en skola i England, våra elever ska ha en engelsk elev boende hos sig en vecka i februari samt få åka och bo hos den elevens familj en vecka i juni. Sedan händer ju såklart en hel del i övriga kurser under våren, för samtliga årskurser och program, men det kan ni läsa mer om i kursplaneringarna som ligger på Kunskapsporten.

På lärarfronten har vi en del förändringar. Erik och Dala har gått på föräldraledighet och i Eriks ställe hoppar Cajsa och Peter in i matte och fysik. Vikarie för Dala blir Cajsa i samhällskunskap och en fd elev Felix Lorentzon i idrott och hälsa. Kurator Wictor slutar hos oss då vår ordinarie kurator Johanna är tillbaka. Utöver detta är allt som vanligt!

Den 25 januari har vi en temadag om Arbetsmarknad. Vår Syv Susanne och ekonomilärare Annika har roddat i dagen och bjudit in ett flertal personer från näringslivet som kommer att berätta om sina yrken och vägen dit. Vi ser verkligen fram emot denna fullspäckade dag! Elevkåren kommer att ha en traditionsenlig temadag i samband med alla hjärtans dag, en dag de styr över programmet helt själva.

Vårens utvecklingssamtal är v 11-12 och en vädjan från oss är att ni gör allt för att hålla era tider och om det är omöjligt - meddela handledaren i god tid. Det är oerhört svårt att hitta nya tider för utvecklingssamtal så försök byta tider med varandra (kan eleverna göra) om ni inte kan komma på er tid.

Under hösten inträffade en del oroligheter på skolor runt om i landet (inte våra egna tack och lov) och vi har på företagsnivå diskuterat frågan om hur vi hanterar besök på våra skolor och har arbetat fram en policy för detta. Policyn är av praktiska skäl svår att tillämpa under utvecklingssamtalsdagar, öppna hus etc, därav skrivningen i rubriken ”under skoltid”. Eleverna blir meddelade denna policy under v 2 och v 3 börjar den gälla.

Policy för besök på våra skolor under skoltid

-Skolan är inte en allmän plats och man har alltså inte rätt att befinna sig här om man inte är vårdnadshavare eller gäst till någon.

-Besök från andra än vårdnadshavare ska alltid godkännas av rektor. Medarbetare och elever bör informeras om besök på skolan av skolledningen.

-Alla besökare ska anmäla sig i receptionen. Besökare på skolan som inte är med någon medarbetare hela tiden, ska ha på sig en namnskylt märkt ”Besökare” som finns att hämta i receptionen.

-Om en elev ser någon på skolan som de inte känner igen och som inte är i sällskap med någon som av skolans medarbetare, så ska de tala om det för någon av medarbetarna. Elever får naturligtvis också fråga vem personen söker, men det är inget vi förväntar oss av eleverna.

-Om en medarbetare upptäcker någon som inte hör hemma på skolan så ska man upplysa personen om att den inte har rätt att vara på skolan och följa med personen ut.

-Rektor är ansvarig för att samtliga medarbetare känner till denna policy och informerar även vårdnadshavare om att de vid besök på skolan alltid ska anmäla sig i receptionen och hämta ut en besöksbricka. Alla handledare informerar eleverna om rutinerna för besök vid läsårets början.

Det var allt för nu men har ni frågor och funderingar, hör som vanligt av er!

Vänligen
Linda Stevadotter, Rektor

Hejsan!

Nu har hösten gjort entré på riktigt. Vi har dessutom passerat höstlovet och rusar på mot vinter och jultider. Vad händer och sker på skolan då? Ni följer oss eventuellt på Facebook (om inte – gör gärna det! Vi uppdaterar så gott som dagligen.) men jag tänker att jag sammanfattar lite här.

Ettorna har kommit in i gymnasiestudierna nu. Det tar lite tid då kurserna är tuffare än grundskolans, tempot och upplägget är ett helt annat. Men nu tror jag att de flesta känner sig bekväma och att de känner att de ”aldrig har gjort något annat”! Ettorna har varit på sina programkick offer. Det är något vi lägger in i åk 1 just för att vi har valt att samläsa så pass mycket mellan programmen första året. Med en kick off specifikt för programmet får man ändå en känsla av att man är ekonom, naturvetare eller samhällsvetare. Alternativ att man känner att man har valt fel och då relativt enkelt kan byta program. Snart har vi lördagsskola, den 21 november klockan 9-13, då ni föräldrar välkomnas för att vara med era barn på en helt vanlig skoldag. Vi tycker det är viktigt att hem och skola samverkar och hoppas på stor uppslutning denna dag. Ni får se föreläsningar, workshops, kommunikationspass och ph-samtal samt ges möjlighet att prata med oss som arbetar med era barn. Eleverna har en skoldag och ni går runt och kikar. Den här dagen brukar vara väldigt givande och rolig för alla parter!

Tvåorna, mellanåret, är igång med sina inriktningar nu. Till åk 2 väljer eleverna en inriktning på sitt program. Naturvetarna kan välja naturvetenskap alt en mix mellan naturvetenskap/samhällsvetenskap, samhällsvetarna kan välja beteendevetenskap alt samhällsvetenskap och ekonomerna väljer mellan juridik och ekonomi. I och med inriktningsvalet blir gymnasiet lite snävare mot ens eget intresseområde och i åk 3 tightar vi till det ytterligare i och med de valbara kurserna eleverna läser då.

I åk 3 ligger mycket fokus på gymnasiearbetet nu. Denna kurs är oerhört viktig då man inte kan få en gymnasieexamen utan ett godkänt gymnasiearbete. Vi har lagt in ett extra pass i svenska 3 där eleverna arbetar specifikt med gymnasiearbetet. Ph-samtalen samt bg-träffarna fokuserar på detta arbete under höstterminen. 4 december åker alla treor tillsammans med Syv på SACO-mässan där de får gå runt och tala med/lyssna till olika lärosäten och arbetsgivare. Inför och efter denna mässa föreslår vi att eleverna bokar tid med Syv för diskussion om tiden efter gymnasiet. För det går snabbt nu!

Stämningen på skolan känns lugn och positiv. Arbetsron är fantastisk! Inför detta läsår har vi ändrat om workshopsen från att ha varit spridda över veckan till att intensivköras i tre block under veckan á två timmar per block. All workshop är obligatorisk och förs in i vårt närvarosystem Skola24. Varje ny timme startas upp av lärarna och eleverna placeras ut i rummen utifrån det de arbetar med. På så sätt får vi igång lärande diskussioner mellan elever och lärarna kan cirkulera runt bland grupperna och hjälpa till. Vi lutar oss på forskning här, all sådan visar på att man lär som mest när man får förklara för och diskutera med andra. Såklart under en lärares översyn. Sedan har eleverna tiden mellan schemalagda pass för egen arbetstid. Vi har sett ett enormt uppsving i elevernas arbetsprestation! Att gå runt på workshopsen och lyssna på alla diskussioner är minst sagt en fröjd!

I skrivandets stund pågår gymnasiemässan och jag har detta läsår hela 25 skolambassadörer som hjälper mig med marknadsföring. De här eleverna har själva anmält intresse för detta och får under läsåret en utbildning som vår marknadsföringsavdelning ordnar. Eleverna får sedan ett intyg på att de har arbetat som skolambassadörer som de kan lägga med i sitt CV när de söker arbete. Utbildningen handlar bl a om retorik, att våga tala inför andra, hur man gör för att nå ut till olika typer av människor/åldrar. Vi trycker hela tiden på att eleverna ska vara HELT ärliga vilket vi anser vara viktigt i en seriös marknadsföring.

Jag tänkte avsluta med att kort berätta vad som krävs för att få en gymnasieexamen. Eleven måste ha 2500 poäng när de slutar gymnasiet varav högst 250 poäng får vara av betyget F. (Varje kurs är värd 50, 100 eller 150 poäng och eleverna läser ca 25-28 kurser på sina tre år.) MEN, kurserna svenska/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6 och matematik 1b/1c måste ha ett godkänt betyg. Utöver detta måste eleven ha godkänt på gymnasiearbetet. Utan en gymnasieexamen kommer man inte in på någon högskola eller universitet och det försvårar dessutom möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet då en gymnasieexamen signalerar förmågor som ansvarstagande, seriositet, planeringsförmåga, kunna passa tider osv. Sådant som arbetsgivare tittar på vid en anställning. Vi gör allt vi kan för att våra elever ska gå ut Kunskapsgymnasiet med en gymnasieexamen och kan vi dessutom samarbeta med hemmet ökar möjligheterna avsevärd för att alla våra elever/era barn ska lyckas. Det är mycket pga det vi gärna ser att ni kommer på lördagsskolan när ert barn går i åk 1, att ni kommer på föräldramöten, att ni läser lärarnas kommentarer i ert barns EDS osv. Vi kan skola men ni är proffs på just era barn. Samarbetar vi når vi mycket längre än om vi arbetar var och en för sig!

Tycker ni att något är underligt med bedömning, detta med gymnasieexamen osv så mejla ert barns handledare! Vi förklarar gärna. Skolan ser inte alls ut idag som när vi själva var elever så vi har full förståelse för att ni som inte arbetar i skolan inte förstår alla turer och begrepp vi slänger oss med.

I vanlig ordning, har ni frågor eller funderingar ska ni inte tveka om att höra av er!

Vänligen

Linda Stevadotter

linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

08-5100 8072

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.