MENY
Välj Skola

Språkintroduktion Introduktionsprogrammet

Är du ny i Sverige och vill börja studera på gymnasiet? Då är språkintroduktion på Introduktionsprogrammet en bra start. Här får du en grundläggande utbildning i svenska samt undervisning i de grundskoleämnen som du behöver för att fortsätta din utbildning på ett nationellt gymnasieprogram.

 


Syftet med språkintroduktion är att ge dig behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. På Kunskapsgymnasiet gör vi det genom att upprätta en individuell studieplan där du läser minst åtta grundskoleämnen. Genom vår pedagogiska modell får du hela tiden en nära kontakt med skolans lärare och övriga elever.


Utbildningen erbjuds genom din hemkommun och måste påbörjas senast det första kalenderhalvåret som du fyller 20 år. För asylsökande och för dig som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan du fyllt 18 år.

Länk: Skolverkets hemsida om
Språkintroduktion Introduktionsprogrammet

ELEVENS RÖST

“Jag är otroligt nöjd över att jag valde att gå på Kunskaps­gymnasiet. Det fick mig att tycka att plugga faktiskt kan vara roligt!”

Christian, f.d. elev på Kunskapsgymnasiet

Language Introduction at the Introduction Program

Are you new in Sweden and wish to enroll in upper secondary studies? If so, language introduction in the introduction program is a great place to start. You will be given a thorough, basic education in Swedish as well as in subjects you will need in order to enroll in studies within any of the national upper secondary school programs.

The main purpose with language introduction is to ensure you qualify to enroll in upper secondary studies. At Kunskapsgymnasiet, we

 

help you set up an individual study plan according to which you will study at least eight subjects within the compulsory school curriculum, as well as providing you with the possibility to also study courses at upper secondary school. Our pedagogical model ensures you to be able to keep a close contact with teachers and other students of the school alike. When you have finished your education, you will be given a certificate providing you with the qualifications necessary for applying to upper secondary school.

The education will be offered within the municipality in which you are currently registered, and you will have to begin your studies before the year you turn 20. If you are an application of asylum, or awaiting permanent residence in Sweden, you would have to enroll in your education before the year you turn 18.

Länk: Skolverkets hemsida om
Språkintroduktion Introduktionsprogrammet

Språkintroduktion på Kunskapsgymnasiet Västerås


Syftet med språkintroduktion på Kunskapsgymnasiet är att ge dig behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det gör vi genom att upprätta en individuell studieplan med minst åtta grundskoleämnen och möjlighet att läsa kurser från de olika nationella programmen. Du får en undervisning som är språkutvecklande i svenska som andraspråk och på ditt modersmål genom studiehandledning samt genom att inkluderas med elever på de nationella programmen i olika skolaktiviteter. Som elev på språkintroduktion har du basgruppstillhörighet med elever på skolans nationella program. Du blandas alltså med svensktalande elever för att så snabbt som möjligt komma in i svenska språket. En stor del av undervisningen är digital via vår lärportal Kunskapsporten. Vår pedagogiska modell skapar en nära kontakt med lärare och våra andra elever vilket ger trivsel och trygghet.

Internationell profil och snabb studietakt

Språkintroduktionen har en internationell profil och en snabb studietakt. Du läser alltså mot kunskapskraven i årskurs 9 och får ett terminsomdöme, precis som på grundskolan, vid terminsslutet. När du klarat kunskapskraven i ett ämne på grundskolenivå kan du fortsätta att läsa en gymnasiekurs i det ämnet. Betyg får du när kursen avslutas. På Kunskapsgymnasiet får du möjlighet att läsa vissa ämnen tillsammans med skolans andra program. Vi gör regelbundna kunskapstester vilket möjliggör förflyttning mellan språkintroduktionen och ett nationellt program när som helst under läsåret. På språkintroduktion har du rätt till extra stöd från elevhälsovården som t ex kurator och skolsköterska samt regelbunden coachning av en studievägledare mot framtida yrkesval.  

Varje vecka får du också modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål.

Detta gör Internationella Kunskapsgymnasiets språkintroduktion unik

• Du har en basgruppstillhörighet med elever på skolans nationella program vilket gör integrationen till svenska väldigt smidig. Du går alltså inte i en klass enbart för språkintroduktion.
• Personlig handledning och lärarledd workshop varje vecka
• Läser flera ämnen redan från första studiedagen
• Möjlighet att läsa kurser på gymnasienivå  • Egen chromebook

För mer information besök Skolverkets hemsida.
Link: Skolverket’s web site with information in English and other languages about the program Language Introduction.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.