Rektorn har ordet oktober -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Oktober 2023

Hej!

Nu har vi kommit en bit in på terminen och alla kurser har kommit igång ordentligt, det händer redan en massa på vår fina skola, och mycket mer har vi att se fram emot under hösten.

Under september månad har vi fått träffa vårdnadshavare för årskurs 1 och 2 på föräldramöte. Alla våra fysikelever har fått uppleva en lektion på Gröna Lund. Eleverna fick, genom att utföra experiment i attraktionerna, upptäcka hur fysik, teknik och matematik kommer till liv! Tivolit var som ett stort laboratorium med accelererande och roterande system där Newtons lagar kändes i hela kroppen och texterna i skolböckerna fick liv. Responsen från eleverna var mycket positiv!

Under oktober kommer eleverna få ta del av Kunskapsgymnasiets Liljeholmens Filmfestival Årets filmfestival på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen kommer starta vecka 40 - Filmfestivalen är i samråd mellan engelska 7 i momentet filmanalys och elevrådet. Vi ser fram emot detta !

Alla på skolan ska känna tillit och samhörighet och vi jobbar kontinuerligt för att vår skola ska präglas av gemenskap för att skapa trygghet och trivsel. Vi eftersträvar en positiv skolkultur där det råder studiefokuserad miljö. Det är viktigt för oss att eleverna känner att de har studiero under lektionerna men även en god miljö att studera i mellan lektionspassen. Forskning från senaste decenniet visar att arbetsro, goda relationer och god undervisning skapar förutsättningar för goda skolprestationer. Jag vill tillsammans med alla medarbetare, elever och er vårdnadshavare skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt inom hela verksamheten. Detta görs bäst när vi samarbetar och har en gemensam ansvarskultur. För mig som rektor är det viktigt med elevers delaktighet och inflytande och att skapa ömsesidig respekt mellan alla oss som befinner oss på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen.

Eleverna har nu satt upp mål i samtliga kurser tillsammans med sin studiecoach. Elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer studiemotiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och får en konkret bild av vad nästa steg är. De uppsatta målen ska givetvis följas upp och återkoppling ges löpande under lektioner samt under utvecklingssamtalen som kommer att ske vecka 47. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtalet om eleven är under 18 år. Efter utvecklingssamtalet kan målen revideras vid behov.

Elevens möjligheter att klara skolan ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi önskar att ni som vårdnadshavare ska göra är att ta del av informationen som ges från skolan, till exempel rektorsbrev och mail. Gå även gärna in tillsammans med din ungdom och läs i EDS (vårt elevokumentationssystem) om hur det går i de olika kurserna. Anmäl till skolan om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner, och kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn. Hjälp ditt barn att påminna sig om skolans trivselregel för att vi ska få till en arbetsmiljö på skolan som skapar trygghet och trivsel, samt goda förutsättningar för lärande. Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevernas föräldrar.

Som jag skrev i tidigare rektorsbrev så har eleverna rätt att gå i skolan och få möjlighet till lärarledd undervisning 178 skoldagar per läsår. Vi värnar mycket om dessa dagar då vi vet att närvaro i skolan är viktigt för att en elev ska lyckas med sina studier. Av den anledningen är vi restriktiva när det gäller godkännandet av ledigheter och ber er att planera in semestrar under skolans lov. Vad det gäller CSN så rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN. Det är CSN som avgör om bidraget ska dras in. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag som till exempel bostadsbidrag.

Hoppas ni får en fortsatt fin höst och tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare på Kunskapsgymnasiet Liljeholmen om det är något ni undrar över.

Tillsammans når vi längre

Allt gott!
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.