Gå till innehåll

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon på Kunskapsgymnasiet? På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till vårt huvudkontor.

Vill du istället komma i kontakt med någon på våra skolor hittar du kontaktuppgifter på medarbetarsidorna under respektive skola.

Huvudkontoret

Kunskapsskolan i Sverige AB
Box 11205, 100 61 Stockholm
Organisationsnummer 556566-1815
Telefon: 08-506 910 00

Besöksadress
Medborgarplatsen 4

Faktureringsadress

Kunskapsskolan i Sverige AB
Box 11205
100 61 Stockholm
Er ref: KST (tresiffrig referenskod)

Mejla fakturor till:
faktura@kunskapsskolan.se

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Läs mer om Kunskapsgymnasiets rutiner här

Återkallelse av samtycke – bild och video

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke att vara med på bild eller video.

Till formulär för att återkalla samtycke

Visselblåsning

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ska det finnas möjlighet för anställda och personer med motsvarande insyn i verksamheten att anonymt slå larm.

Läs mer om visselblåsning