Gå till innehåll

Rutiner för klagomål vid Kunskaps­gymnasiet

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsgymnasiet gäller följande:

  1. Elever, förälder eller vårdnadshavare som är missnöjda med och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till sin personliga handledare. Den personliga handledaren kommer ta då emot klagomålet och utreda och åtgärda detta tillsammans med berörda ämneslärare. I de fall klagomålet rör eventuella personalärenden lämnar den personliga handledaren ärendet direkt till rektor.
  2. I de fall då personliga handledaren inte lyckats åtgärda klagomålet ska den ta det vidare till rektor. Om elev, förälder eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av den personliga handledaren ska de då vända sig vidare till rektor.
  3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
  5. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som rektor vidtagit eller om rektor anser att frågan bör avgöras av Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till gymnasiechef.
  6. Gymnasiechef tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Klagomålsanmälan

Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit, fyll i nedanstående och klicka på skicka så kommer ärendet föras vidare till gymnasiechef:


Namn


Skolans namn

Beskriv vad som har hänt och när


Namn och befattning


Du kan lämna ditt klagomål anonymt, men huvudmannen för Kunskapsskolan kan hjälpa dig snabbare om du lämnar uppgifter om vem du är.

Vill du skicka med ett dokument? Ladda upp det här.

En bekräftelse på att vi mottagit din anmälan skickas till din mejladress inom en timme. Om du inte får en bekräftelse eller har andra frågor, vänligen kontakta info@kunskapsskolan.se så hjälper vi dig.

Så behandlar vi dina personuppgifter: Kunskapsgymnasiets personuppgiftsbehandling