Gå till innehåll

Visselblåsning

Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse rapporterade.

Vår rapporteringsprocess ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

Den 17 december 2021 trädde en ny lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft.

Visselblåsarlagen kan användas för att informera om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Mer information finns i lagens 1 kapitel, 2 § . Vilka som kan rapportera enligt lagen räknas upp i 1 kapitel, 8 § (främst anställda men även praktikanter, inhyrd personal och övriga som har motsvarande insyn i verksamheten). Anmälningar enligt denna lag bryter tystnadsplikt i avtal, mer om det står att läsa i lagens 1 kapitel, 6 och 7 § . Visslingar som uppfyller de kriterier lagen anger skyddas av lagen.

Kunskapsskolan har valt att använda oss av en webbaserad visselblåsarkanal för att underlätta för den som avser att slå larm. Via den här kanalen är du som rapporterar helt anonym genom hela processen, det finns möjlighet att bifoga dokument, bilder och videoklipp, samt även möjlighet att följa upp ditt ärende.

Hur gör du en anmälan?

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

  • Rapportera genom vår webbaserade visselblåsningskanal, Visselblåsning incident.
  • Skriv ett brev och sänd till Kunskapsskolan i Sverige AB, Att: Linn Henriksen, Box 92146, 120 08 Stockholm
  • Ring Linn Henriksen på 070-5895945

Har du klagomål om utbildningen vid skolan gör du en anmälan här.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Linn Henriksen, tf. HR-chef, 070-5895945, linn.henriksen@kunskapsskolan.se.