Gå till innehåll

Rektorn har ordet mars -
Liljeholmen

Kunskapsgymnasiet Liljeholmens rektor Ingela Gillner om händelser på skolan

Mars 2024

Hej

Nu är vi redan inne i mars månad och vi kan se ljuset bli klarare för varje dag, så härligt! Jag hoppas ni alla haft en fin ledighet under sportlovet och att ni tankat er själva med frisk luft, rörelse och fått lite återhämtning så ni nu har kraft och motivation för era studier ett tag till. När vi kom tillbaka till skolan firade vi att det är färre än 100 dagar kvar till studenten!

Veckan innan sportlovet hade eleverna en härlig friluftsdag på schemat där olika vinteraktiviteter genomfördes. Det var tre fulla bussar av elever och medarbetare som tog sig upp till Romme för skidåkning. Under den veckan hade även alla elever i årskurs 2 ett fantastiskt temaarbete i Model UN, det vill säga FN rollspel. De gjorde ett strålande jobb som leddes av elever från år 3 och lärare på skolan. Att se elever utvecklas och växa är en fröjd.

Alla lärare har nu haft en avstämning kring hur det går för eleverna och hur de ligger till i kurserna mot sina uppsatta mål. Vi följer noga upp betygsresultaten i varje kurs för varje elev. Vi kommer fortsätta att utveckla oss så att vi tillsammans med våra elever når ännu längre. Det är trots allt en laginsats mellan eleven och skolan. Under vecka 12 kommer utvecklingssamtalen ske. Föräldrar till myndiga elever bjuds in till samtalen om det finns ett samtycke för detta, annars bjuds endast eleven in till samtalet. Eleverna kommer med hjälp av sina studiecoacher förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal för att själva kunna vara delaktiga i att planera sitt fortsatta skolarbete under vårterminen och nå sina mål för läsåret.

Jag är imponerad över den kraft som ni alla visar och med gemensamma krafter ska vi se till att våren blir fylld av både kunskap och fina minnen.Vi fortsätter jobba för ömsesidig respekt och hänsyn som skapar goda relationer och förutsättningar för lärande. Vår pedagogiska modell består av flera olika byggstenar och tillsammans formar de en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror på att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Om vi lever våra värderingar kommer vi lyckas väl!

Vi når längre tillsammans- Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer.Vi upppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre tillsammans.

Vi har höga förväntningar- Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar , på oss själva och på varandra vilket ger resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än var och en trodde var möjligt.

Vi drivs av utveckling - Genom nyfikenhet och att vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas.

Vi ser kraften i varje individ- Alla människor är olika. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personlig utmaningar utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor.

Läsårsdata vårterminen 2024
11 mars Hemstudiedag
29 mars Långfredag
Vecka 14 Påsklov
30 april Mösspåtagning
1 maj
9 -10 maj Kristi himmelsfärdshelg
6 Juni Sveriges nationaldag
7 Juni Hemstudiedag
10 juni Trivseldag
11 Juni avslutning för åk 1 och 2
12 juni Student

Tveka inte att höra av er till mig eller mina härliga medarbetare om det är något ni undrar över. Jag ser fram emot en ljusare termin med alla fantastiska elever.

Tillsammans når vi längre
Ingela Gillner
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.