Gå till innehåll

Rektorn har ordet augusti -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Månadsbrev augusti

Hej!

Hoppas sommaren har varit bra! Först och främst vill jag hälsa nya vårdnadshavare välkomna till Kunskapsgymnasiet och “gamla” vårdnadshavare välkomna tillbaka till ett nytt läsår hos oss.

Vi är tacksamma för att ni har gett oss förtroendet att hjälpa era ungdomar på vägen ut i vuxenlivet. För att du som förälder ska kunna följa vad som händer här på gymnasiet och kunna vara ett stöd där hemma, så kommer du kontinuerligt att få ett digitalt brev där vi kortfattat beskriver vad som händer på skolan och vad som är på gång i respektive årskurs.

Självklart är du även välkommen hit för ett personligt besök. Antingen om du bara vill besöka oss och ta en fika i caféet eller om du vill ha en rundtur där vi berättar mer om skolan. Även om den naturliga kontakten med hemmet oftast sker via din ungdoms studiecoach, så är du alltid välkommen att kontakta mig. Antingen via mail david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52.

Nya medarbetare
Till hösten har vi förstärkt vårt kollegium med Andreas Frisk, Viggo Vult von Steyern, Maria Kostmann, Daniel Johansson och Samir Kajmo. Andreas undervisar i engelska och svenska. Han har tidigare jobbat på en av Norrköpings gymnasieskolor. Viggo är nyutexaminerad och har tidigare genomfört sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss, vilket innebär att han känner till skolans verksamhet och koncept. Han kommer undervisa i engelska och historia. Maria kommer under läsåret undervisa naturkunskap och matematik men är också behörig inom biologi. Maria har arbetat som lärare i många år och har nu valt att lämna grundskolan för att undervisa på gymnasiet. Daniel har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog men också i rollen som skolledare. Hos oss kommer han jobba som specialpedagog och blir en del av vårt elevhälsoteam. Samir är vår nya vaktmästare och IT-ansvarig.

Om du önskar kontakta någon medarbetare så hittar du kontaktuppgifter på vår hemsida. Bilder på nya medarbetare kommer att uppdateras den närmsta månaden.

Skolprat
Ungefär en gång i månaden publicerar Kunskapsskolan ett avsnitt i skolpodden Skolprat. Podden behandlar hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande. I det senaste avsnittet kan du ta del av när psykologen och pedagogikforskaren Petri Partanen gör comeback i podden. Samtalet kretsar kring skolstart, inkludering, psykisk ohälsa och riktar sig till elever och lärare, såväl som vårdnadshavare. Du hittar podden via den här länken.

Ledigheter
I första hand ska de ordinarie loven användas för till exempel utlandsresor, fjällsemester och besök hos släktingar och vänner. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera missad undervisningstid.

En elev får under ett läsår, utöver ledigheten på de ordinarie loven, beviljas kortare ledighet (max 5 dagar) för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet (mer än 5 dagar) beviljas. Det som påverkar bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansökan lämnas in till elevens studiecoach senast 14 dagar före önskad ledighet. Det är elevens ansvar att hos varje berörd undervisande lärare ta reda på vad som bör göras under ledigheten. Uppföljning efter ledighet sker tillsammans med studiecoach.

Ledighet i samband med nationella prov och kursprov beviljas ej. Aktuella datum för dessa finns i kalendariet, som ligger på vår hemsida: kunskapsgymnasiet.se/skolor/norrkoping, alternativt via Skolverket.

Här hittar du ledighetsansökan

Föräldrainlogg
Nu har ni som vårdnadshavare möjlighet att gå in på Kunskapsporten och följa kursernas planeringar och de kommentarer lärarna gett. Logga in på: https://vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Du kommer in med ditt Bank-id och stöter du på problem vänligen mail till Åsa Caap, asa.caap@kunskapsgymnasiet.se

Schema
Schemat ligger nu ute på nätet och eleverna når det via Kunskapsporten. Så här i början kan det alltid ske en del ändringar, främst byten av studiecoachtider eller salar. Ett tips är alltså att hålla extra koll på schemat och eventuella ändringar nu under de första veckorna

Föräldramöte årskurs 1
Den 9 oktober klockan 18.00 är ni välkomna till föräldramöte på skolan. Då har ni möjlighet att se våra lokaler och träffa studiecoacherna.

Frånvarorapportering
Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen. Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor runt något, så är det självklart bara att du kontaktar studiecoachen. Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten.

Ni som är vårdnadshavare i årskurs 1 kommer få aktiveringskoder skickade till er via mail inom en snar framtid. Några av er har kanske redan fått dem och övriga skickas så fort vi har hunnit registrera er i systemet. Det finns även en app till Skola24 som kan vara användbar.

Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 08.00 varje sjukdag.

Vi kan tydligt se att elevers närvaro i skolan är en förutsättning för goda studieresultat och dessutom en viktig faktor för elevernas välmående. Utifrån det arbetar vi aktivt med att vara extra uppmärksamma på de elever som av olika anledningar har mycket frånvaro. För att kunna stödja eleverna i att närvara i skolan behöver vi genom dialog med elev och vårdnadshavare ta reda på vad frånvaron beror på.

Efter första frånvarotillfället varje dag skickas en automatisk rapportering ut via mejl till alla vårdnadshavare för omyndiga elever. Rapporteringen skickas ut om det finns en avvikelse för dagen, vilket innebär att den skickas ut även om en elev har anmäld frånvaro. Får ni en avvikelserapportering där er ungdom har oanmäld frånvaro rekommenderar jag er att gå igenom den tillsammans för att prata om anledningen till frånvaron samt vikten av närvaro i skolan. Om ni vill se hur det ser ut för ert barn tidigare under dagen går det bra att logga in i Skola24.

Den förste i varje månad kommer ett mejl att skickas till vårdnadshavare för elever som är under 18 år samt till myndiga elever om frånvaron överstiger 20%. Det är alltså en sammanlagd frånvaro, både anmäld och oanmäld. Om en elev har varit sjuk och frånvaroanmäld ett par dagar under en månad blir det snabbt en hög frånvaro, men frånvaron kan också gälla specifika lektioner i en enskild kurs. I sådana fall riskerar eleven att få svårt att klara just den kursen. Det är därför viktigt att ni tillsammans med er ungdom tittar på vad frånvaron gäller.

Vad är på gång?
Läsår 2023/24: HT 230817-231219, VT 240108-240614
6-7/9 Temadag
8/9 Prövningar åk 2 och 3
4/10 Studiedag
V.44 Höstlov
6/11 Prövningar åk 1-3
4/10 Studiedag
18/11 Öppet Hus kl. 10:00-14:00
22/11 Öppet Hus
19/12 Julavslutning

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Vänligen,
David Råbesjö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.