Gå till innehåll

Rektorn har ordet september -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Månadsbrev till vårdnadshavare - september och oktober

För någon vecka sedan var det många schemabrytande aktiviteter. Eleverna i årskurs 1 var i Sörsjön och hade även i år tur med vädret. Det var en härlig stämning och det känns som att eleverna nu har börjat lära känna varandra ordentligt samtidigt som de hann med att öva livräddning och kanotpaddling. Eleverna fick mycket beröm av våra lärare efter dagarna.

För eleverna i tvåan och trean var det istället fokus på ämnesfördjupning, gemenskapsfrämjande övningar och gymnasiearbetet.

I månadens brev kan du bland annat ta del av inbjudan till årsmöte och information om vårt likabehandlingsarbete.

Föräldramöte årskurs 1
Måndagen den 10 oktober klockan 18.00 är ni välkomna till föräldramöte på skolan för årskurs 1. Då har ni möjlighet att se våra lokaler och träffa studiecoacherna. Läs mer i inbjudan som du hittar via den här länken.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 23/24
Vår kurator Maria Bergqvist har, tillsammans med rektor och skolans personal, uppdaterat vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi jobbar aktivt med diskrimineringsgrunderna och vill att likabehandlingsarbetet ska genomsyra varje skoldag på Kunskapsgymnasiet. I planen kan du läsa hur arbetet integreras i undervisningen.

Du hittar planen genom att klicka här. På samma sida hittar du också information om skolans trivselregler med mera.

Enkät Om mig- år 2
Eleverna i år 2 genomför just nu enkäten “Om mig”.

Nedan finns en informationstext från Region Östergötland.

Ungdomsenkäten Om mig är en enkät om ungdomars hälsa, relationer, skolgång, fritid och framtid. Enkäten har genomförts sedan 2014 och är ett samarbete mellan länets kommuner,Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Enkäten ger kunskap om hur länets ungdomar mår och ger dem en chans att göra sin röst hörd och vara delaktiga i frågor som berör dem.

Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 och genomförs varje höst mellan vecka 38-43. Eleverna svarar anonymt på frågorna och det är helt frivilligt att delta.

Enkätsvaren används för uppföljning, beslut och utvecklingsarbete på skol-, kommun- och länsnivå och all data hanteras enligt GDPRs föreskrifter om att skydda individers personuppgifter och integritet. Region Östergötland och länets kommuner har ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Vill du veta mer om enkäten och dess innehåll kan du besöka
https://www.regionostergotland.se/ro/det-har-gor-vi/folkhalsa/ungdomsenkaten-om-mig

Har du frågor eller klagomål om personuppgiftsbehandlingen kan du vända dig till Region

Östergötlands dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@regionostergotland.se

Skolprat - Kunskapsskolans egna podd
Vår pedagogikavdelning har sedan ett par år tillbaka en podd som fylls med skolprat. Har du en stund över kan jag rekommendera att du lyssnar in dig på ämnen som långsiktig planering och skolutveckling. Klicka här för att komma till podden

Vad är på gång
Just nu söker vi efter elever som önskar engagera sig i vårt elevråd, hållbarhetsråd och matråd. Vi hoppas få intresserade ungdomar att delta i dessa viktiga forum och ni får gärna uppmuntra deltagande på hemmaplan.

Kalendarium
4/10 Studiedag
V.44 Höstlov
6/11 Kompletteringar och prövningar år 1-3
5/12 Studiedag
22/11 Öppet Hus
19/12 Julavslutning

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.