Gå till innehåll

Rektorn har ordet november -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Månadsbrev till vårdnadshavare - november

Just nu är jag inne i en period av auskultation och besöker många klasser. Det är alltid lika roligt att komma ut i verksamheten och bli påmind om den energi och vetgirighet som finns hos era ungdomar, i alla fall om man bortser från inledningen på dagens första lektion då inte riktigt alla vaknat till ännu.

Jag noterar också att den bild massmedia ger av dagens skola inte stämmer överens med det jag ser. När de beskriver att det är rörigt i skolan, många elever som inte tar ansvar och att undervisningen bedrivs av undermåliga lärare ser jag någonting annat även om vi naturligtvis har våra utmaningar. Jag är både glad och stolt över att få jobba som rektor på Kunskapsgymnasiet men framförallt är vi glada över att få jobba med så fina ungdomar.

Jag vill även passa på att tacka er vårdnadshavare för allt engagemang och stöttning ni bidrar med. Ni är väldigt viktiga för att era ungdomar ska nå så långt som möjligt.

Läs- och skrivprojekt
De senaste tio åren har andelen ungdomar som kontinuerligt läser skönlitteratur på fritiden minskat drastiskt enligt statens mediaråd. I samma undersökning svarade hälften av de unga att de tyckte sig läsa för lite. Hos oss på Kunskapsgymnasiet har vi i kollegiet sett ett behov av att arbeta mer strukturerat med läsning eftersom det finns höga krav om att studenter ska kunna ta sig an längre akademiska texter från både skola och högskola. Fram till jul kommer våra förstelärare att intervjua utvalda elever i årskurs 1 och 2 i syfte att se hur vi kan stimulera till läsning, både vad gäller kurslitteratur och skönlitteratur.

För att främja elevernas analys- och tolkningsförmåga kommer bland annat att arbeta med ökad samsyn kring texttyper så att eleverna på ett enklare sätt kan applicera lärdomar från en skrivning i ett ämne till ett annat.

Trygghet och trivsel
För några veckor sedan genomförde vi en enkät gällande trygghet och trivsel. Elevresultaten är överlag positiva och liknar resultaten från tidigare år. Högst resultat har vi inom frågorna; jag trivs i skolan och att det är bra stämning på min skola. 97% av de tillfrågade upplever att de är trygga i skolan. De områden som vi fortfarande har lite lägre resultat inom är upplevelsen av studieron. Där är det 89% som tycker att den är bra och vår målsättning är att kunna ta ytterligare kliv inom området. Till våren genomför vi en större enkät och för oss är det viktigt att lyssna in våra elevers perspektiv samt genomföra förändringar där det behövs.

Estetisk kommunikation
Kursen Estetisk kommunikation har under årets mörkaste månader ägnat sig åt fotografering. Uppdraget var att ta ett porträtt. Ett personligt porträtt. Blandningen av bilder ger ett spännande resultat som ni är välkomna att titta på måndagen den 4 december klockan 16:00-19:00. Vi hänger våra foton på redaktionen våning tre. Det kommer finnas pilar som leder er rätt. Välkomna!

Skollunchen
Skollunchen är en viktig del av era ungdomars energiintag och under kommande veckor kommer vi att genomföra en enkät kring skollunchen. För oss och Skolfood som lagar maten är det viktigt att följa upp elevernas perspektiv. Om du som vårdnadshavare önskar ta del av matsedel och information från köket så hittar du mer information på Instagram via kunskaps_maten_nkpg

Utvecklingssamtal
De senaste veckorna har vi haft utvecklingssamtal i samtliga årskurser. Här brukar det vara fokus på studieresultat och trivsel, utifrån elevperspektivet. Framåt kan ni följa studieresultat via eds där ni som vårdnadshavare möjlighet att logga in på: https://vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Om det finns frågor som ni tänker berör skolan i stort eller om det dykt upp några funderingar efter samtal är ni naturligtvis välkomna att kontakta studiecoachen eller mig.

Kalendarium
22/11 Öppet Hus
30/11 Temadag
5/12 Studiedag
19/12 Julavslutning
8/1 Start VT

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Vänligen,
David Råbesjö
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se eller telefon 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.