Gå till innehåll

Rektorn har ordet februari -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Månadsbrev februari

En ny termin har startat och det är många spännande utmaningar som ligger framför oss. Just nu har vi några elever som befinner sig på ett utbyte i Indien, samtidigt som några andra elever deltar i SM i juridik och relativt snart kommer våra UF-företag att delta i den årliga regionsmässan. Detta sker parallellt som den ordinarie undervisningen pågår för fullt. Det är alltid lika roligt att få gå runt bland eleverna och ta del av deras diskussioner och engagemang. Vi är så stolta över våra fina elever!

Föräldramöten
Nu är föräldramöten genomförda för år ett och två. Tack till alla er som kom, det är fint att vi är många kloka vuxna kring våra ungdomar. Här kommer de bildspel som presenterades under kvällarna. Fokus denna gång var valet av kurser för nästa läsår. Vi har beslutat några förändringar för de elever som vill läsa eller läser idrottsprofil hos oss. Bildspelen är uppdaterade med dessa förändringar. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor kring elevernas kursval. Valet genomförs senast 16 februari genom ett formulär som eleverna fått på sin skolmail.

År ett:
Ekonomi
Samhäll och Natur

År två:
Ekonomi
Natur
Samhäll

Kunskapsgymnasiets elevenkät
Nu är det snart dags för årets stora elevenkät. I elevenkäten har eleverna möjlighet att berätta för oss vad de tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Enkäten startar den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Skollunchen
I samband med terminsstarten har vi haft ett givande möte med Skolfood utifrån den enkät som eleverna svarade på innan jul. Tillsammans med Skolfood har vi bland annat beslutat att skapa en smaksättningsstation där eleverna kan krydda maten utifrån eget tycke och smak. En annan åtgärd är att öka variationen av salladsbuffén samt erbjuda fler rätter, det brukar uppskattas av eleverna. Vidare vill vi skapa ett matråd där vi som skola har möjlighet att lyssna in elevernas upplevelse och återkoppla det till Skolfood.

Ledigheter
Snart går vi in i den senare delen av terminen och då är det ett flertal nationella prov. Vi beviljar ej ledig för elever i samband med slutexaminationer och nationella prov då de utgör en viktig del av helhetsbedömningen. Om en elev är sjuk någon av dessa dagar så hittar vi alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper. I elevernas arbetsgång och på Skolverkets hemsida finns aktuella datum.

Myndig elev
Som bekant blir ungdomarna myndiga vid 18 års ålder och detta medför en del förändringar i hur vi kan samverka mellan skolan och hemmet. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär för dig som förälder

I skollagen finns det en bestämmelse som innebär att rektor ska se till att elevens vårdnadshavare kontaktas samma dag som eleven utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten. Man talar här om informationsplikt till vårdnadshavarna. När ditt barn fyller 18 år så fortsätter du vara förälder men upphör i de flesta fall att vara vårdnadshavare. Då finns sekretesshinder för skolan att kontakta hemmet för att, utan elevens medgivande, lämna sådan information.

Sekretessen gäller oberoende av möjliga ekonomiska konsekvenser för familjen. Om en gymnasieelev har hög frånvaro slutar CSN betala ut studiebidraget. Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om en elev skolkar. Om eleven har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar eleven det också. Även föräldrarnas bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. Detta gäller oavsett om eleven är myndig eller inte.

Om en elev är myndig kan inte skolan på eget initiativ kontakta föräldrarna utan elevens samtycke. Uppgifter om frånvaro är dock som regel offentliga, varför föräldrarna till myndiga elever själva kan kontakta skolan för att få reda på frånvaron. Skolan kan då informera om frånvarons omfattning men får inte lämna ut uppgift om orsaken till frånvaron om inte eleven har gett sitt samtycke till det eller en sekretessprövning gjorts.

Många elever tycker ändå det är skönt att föräldrarna finns med på ett hörn och hjälper till med diverse saker, även fast de blivit myndiga i lagens ögon. För att kunna göra detta krävs att ett medgivande undertecknas (se nedan). Samtala gärna hemma om vad detta innebär för er del.

Elev som fyller 18 år kan ge medgivande där denne godkänner att förälder eller annan som eleven önskar, kan kontakta och bli kontaktad av skolan och där skolan kan lämna ut information om elevens studiesituation, studieresultat, frånvaro och hälsojournal.

Här hittar du en länk till medgivande

Studentskylt och utspring
Det har kommit in frågor från anhöriga kring text på studentskyltarna. Vanligtvis står det klassbeteckning, exempelvis EK21a, programinriktningen kan också vara med på skylten (EKEKO, EKJUR, NANAS, NANAT, SABET eller SASAM).

Studenten är planerad till den 14 juni men vi väntar på besked från kommunen gällande kortegetiden och kan efter det meddela exakta utspringstiden. Med stor sannolikhet blir det samma tider som tidigare år, det vill säga NA och SA 13:30 och EK 14:30.

Kalendarium
8/2 Kval Årets UF.
14/2 Regional mässa UF-elever i Linköping.
Vecka 8 Sportlov
Vecka 9-11 Utvecklingssamtal åk 2 + 3
6/3 LIU Öppet Hus och Utbild.mässa Täppan, Nkpg. Schemabrytande åk 2, kl.12:15-ca.14:30
18/3 NP Engelska 6
20/3 Temadag
20/3 Galamiddag för årskurs 3
21/3 Studiedag och prövningsdag
26/3 Kursprov Engelska 7

Om du som vårdnadshavare har någon fråga eller fundering är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Följ oss gärna även på Facebook och Instagram

Med önskan om en fin dag!
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se, 0709-34 30 52

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.