Gå till innehåll

Rektorn har ordet mars -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Mars 2024

Då har sportlovet passerat och vi har några veckors arbete innan påsklovet tar vid.

Under terminen har årskurs 1 bland annat jobbat med ett internationellt perspektiv där de granskar länders möjlighet att ansöka om medlemskap i EU. Årskurs 2 har fokuserat på litteraturhistoria i svenskan och kommer inom en snar framtid att ta sig an de litterära klassikerna. Årskurs 3 gör sig redo för opponering av gymnasiearbetet, vilken avslutas med en middag med eleverna för att fira genomförandet.

Parallellt med det så har vi fått klartecken om att skicka ett UF-företag till SM och det ska bli väldigt intressant att följa deras insats där. I brevet kan du också ta del av reflektioner från vårt Indienutbyte och de gymnasiearbeten som genomfördes där.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi menalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Onsdagen den 20 mars kommer vi som att genomföra en föreläsning med våra elever utifrån temat och senare under terminen är planen att vi genomför en praktisk övning under studiegruppstid.

Indien
Varje år får elever från samhällsprogrammet på Kunskapsgymnasiet genomföra undersökningar till sina gymnasiearbeten i Indien. I år gick resan till Gurgaon, en stad strax utanför Delhi. Från Kunskapsgymnasiet i Norrköping var det Jennifer, Stella och Hugo som genomförde resan, tillsammans med en lärare från oss samt elever och lärare från våra andra gymnasieskolor inom Kunskapsskolan.

Jennifer har skrivit ett gymnasiearbete om hur man kan kombinera österländsk och västerländsk medicin i sjukvården. Stella har gjort en komparativ studie kring korrelationen mellan pengar och lycka. Hugo undersökte idrottens betydelse för identitetsskapande. Samtliga undersökningar använde sig av intervjuer som metod och eleverna fick till fina intervjuer med indiska ungdomar.

Förutom skolarbete hann våra elever även med kulturella upplevelser, såsom sightseeing i Dehli, ett besök till världsarvet Taj Mahal, äta stark mat och pruta på indiska marknader. Eleverna säger följande om resan:

Enligt mig var det bästa med Indienresan att få ta del av deras kultur och se hur deras samhällen fungerar i kontrast till Sverige. Det var framförallt väldigt intressant att uppleva hur mycket mer öppna och inbjudande människorna var. En händelse som förvånade mig, men på ett positivt sätt, var att vi blev inbjudna till ett hem av en helt främmande kvinna, vilket aldrig hade hänt i Sverige. Denna resa var verkligen ett minne för livet! - Stella

För mig var det bästa med resan att få se en kultur så annorlunda från den svenska kulturen. Specifikt att få träffa människorna i Indien, både skolelever men även de människor vi träffade på sightseeing, och lära sig av dem. Anledningen till att det var det bästa med hela resan var för att det gav mig perspektiv på hur delar av världen ser ut, som man inte kan få genom exempelvis dokumentärer. Verkligen så rolig och lärorik resa! - Jennifer

Enligt mig var det bästa med resan att åka rickshaw mellan destinationerna. Anledningen till det var för att det är sån skillnad mellan trafiken i Indien och Sverige. Den största skillnaden är att de kör hur de vill och inte följer direkta trafikregler, vilket vi gör i Sverige. Exempelvis höll vi på att krocka med tio apor som sprang över vägen och överallt var det kor som stod i vägen för vår rickshaw! - Hugo

På gymnasiearbetsdagen vecka 12 får samhällseleverna i årskurs 2 information om Indien-resan och vi hoppas att många är intresserade av att åka!

Galamiddag för årskurs 3
Varje år skriver våra elever i trean ett gymnasiearbete som kopplas till programmålen och det har varit väldigt roligt att få ta del av de gedigna arbeten som skrivits. Onsdagen den 20 mars är det dags för årskurs 3 att gå upp till opponering och som avslutning på en intensiv dag kommer vi hålla en galamiddag, för att fira elevernas hårda arbete under året. Galamiddagen drar igång med mingel direkt efter redovisningarna klockan 16.00 och middagen serveras klockan 17.00. Vi beräknas hålla på till cirka 19:30.

Vi är väldigt stolta över våra elevers gymnasiearbeten och om du har en ungdom som går i årskurs 3 så hoppas jag att du fått ta del av rapporten. På sikt hoppas vi få tillåtelse att dela några av rapporterna i sin helhet så att ni ska få ta del av de välskrivna rapporter våra elever producerat.

UF
Det känns väldigt kul att få berätta att ett av våra UF-företag, Rundturen UF, har gått vidare till SM i ung företagsamhet. De vann kategorin Årets UF-företag med motiveringen: Företaget fyller en nisch på marknaden med outnyttjad potential och har under resans gång anpassat sitt erbjudande utifrån marknadens efterfrågan. Med en vision om att föra människor och platser närmare varandra imponerar årets vinnare på juryn genom att redan nu kännas mer som ett AB än ett UF-företag - stort grattis till Rundturen UF.

Förutom Rundturens insats så var många av våra elevers företag nominerade i olika kategorier och du kan ta del av resultatet här. Återigen slås vi av hur duktiga och professionella våra elever är!

Ledigheter
Snart går vi in i den senare delen av terminen och då är det ett flertal nationella prov. Vi beviljar ej ledighet för elever i samband med slutexaminationer och nationella prov då de utgör en viktig del av helhetsbedömningen. Om en elev är sjuk någon av dessa dagar så hittar vi alternativa sätt att bedöma elevernas kunskaper. I elevernas arbetsgång och på Skolverkets hemsida finns aktuella datum.

Studentskylt och utspring
Det har kommit in frågor från anhöriga kring text på studentskyltarna. Vanligtvis står det klassbeteckning, exempelvis EK21a, programinriktningen kan också vara med på skylten (EKEKO, EKJUR, NANAS, NANAT, SABET eller SASAM).

Studenten är planerad till den 14 juni och utspring sker följande tider: NA och SA 13:30 och EK 14:30.


Med vänlig hälsning,
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.