Gå till innehåll

Elevhälsa

Kunskapsgymnasiets elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet på Kunskapsgymnasiet Västerås arbetar utifrån att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det pedagogiska, psykosociala och medicinska perspektivet. Alla elever på Kunskapsgymnasiet ska ha en trivsam skolmiljö där lärmiljön står i fokus.

Elevhälsan samarbetar och samverkar med skolans pedagoger, elevens vårdnadshavare samt externa aktörer för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Elevhälsoteamet på Kunskapsgymnasiet Västerås