Gå till innehåll

Rektorn har ordet september -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Rektorsbrev september

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsgymnasiet Västerås. Särskilt välkomna vill jag hälsa alla nya elever och vårdnadshavare. Skolan har varit igång i en månad och vi är mycket nöjda med uppstarten. Vi är måna om att våra elever i årskurs 1 ska få en riktigt bra start på sin gymnasietid. Därför fokuserar vi extra mycket på trygghet och trivsel vid läsårsstart, samt på övergången mellan grundskola och gymnasium. Vårt övergripande mål är självklart att alla elever ska känna att de trivs och känner sig trygga på vår skola.

För en vecka sedan hade vi vår numera traditionsenliga klasskamp på Lögarängen där alla klasser kämpade för att vinna den åtråvärda pokalen. Vinnande klass har inte bara presterat bäst resultatmässigt, utan har fått flest poäng för att klassen har samarbetat och peppat varandra.

Föräldramöte
Häromveckan hade vi ett föräldramöte för alla vårdnadshavare. Det var roligt att träffa så många av er och jag hoppas att ni kände er välkomna och att ni fick bra information och svar på era frågor. Även om era barn går på gymnasiet anser vi att det är viktigt med ett nära samarbete mellan skola och hem. Tveka inte att höra av er till ert barns studiecoach eller till mig om ni har frågor eller funderingar.

Vårdnadshavare - Kunskapsporten och introutbildning
Du som vårdnadshavare kan logga in på Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok och en introduktionsutbildning. Syftet är att underlätta för dig att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan som du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Är din ungdom över 18 men samtycker till att du som förälder ska ha tillgång till inloggningen så kan hen vända sig till koordinator.

Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn, de har mycket bra koll på våra verktyg. För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta koordinator Sara Hansson, sara.hansson@kunskapsgymnasiet.se

Prioriterade områden detta läsår
Varje läsår har vi två prioriterade områden som vi arbetar extra mycket med. Dessa väljer vi efter att vi utvärderat och diskuterat våra resultat i enkäter och hur elevernas måluppfyllelse ser ut och det vi själva identifierat att vi behöver förbättra. För er som är nya föräldrar på Kunskapsgymnasiet kan jag berätta att vi har en stor elevenkät där eleverna har möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Denna enkät är viktig när vi följer upp vårt arbete och sätter upp nya mål.

Detta läsår är vårt första prioriterade område att förbättra skolnärvaron. Vi vet hur viktigt det är med en god närvaro för att eleverna ska lyckas i skolan och därför vill vi göra vårt yttersta för att alla elever ska vara på lektionerna.

Vi har höga förväntningar på att alla är i tid till lektionerna och vi agerar snabbt när en elev inte är på skolan. Vi ställer höga krav men stöttar samtidigt eleverna så att de alltid känner att vi bryr oss om dem.Vi vill att elever eller vårdnadshavare skickar mail till studiecoachen om inte eleven kan komma till skolan. Vid hög frånvaro kallar vi till möte för att utreda orsak och göra en plan framåt.

Vårt andra prioriterade område är att fortsätta arbeta med undervisningskvalitet. Både vi och eleverna anser att vi har bra lärare och en god undervisning men det innebär inte att vi kan slå oss till ro utan vi behöver ständigt utveckla vår undervisning.

Varje lektion ska kännas meningsfull och har ett tydligt syfte mot kunskapsmålen. I undervisningen ska eleverna ges ledning och stimulans utifrån sina förutsättningar och uppsatta mål. Med tydlig återkoppling vet eleverna hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi i år med lektionsobservationer där lärare observerar varandras lektioner och ger varandra återkoppling. Vi har också pedagogiska caféer på kvällstid där vi tillsammans diskuterar undervisningen och sätter upp individuella mål.

Frånvarorapportering och CSN
I uppstarten av läsåret får vi många frågor gällande CSN. CSN har en bra hemsida med mycket information som vi rekommenderar er att läsa. Vid upprepat skolk rapporterar skolan in elevernas frånvaro till CSN och det är sedan CSN som avgör om bidraget ska dras in eller inte. Det är viktigt att veta att om en elev får indraget CSN så kan det påverka andra bidrag inom familjen, till exempel bostadsbidrag. Vi använder frånvarosystemet Skola24. Du som vårdnadshavare ska ha fått erbjudande om att skapa ett eget användarkonto och även kunna få mail med frånvaron skickad dagligen.

Har du inte fått den möjligheten, eller har frågor, så är det bara att kontakta ditt barns studiecoach så får du hjälp.

Tänk på att den dagen eleven fyller 18 år, så försvinner automatiskt den här tjänsten. För att aktivera den igen behöver elev och vårdnadshavare vara överens om det och eleven meddelar då sin studiecoach som återaktiverar tjänsten.

OBS! Sjukanmälan av elev görs alltid via telefonnummer 0515-869 05, senast klockan 12.00 varje sjukdag. Ny rutin för detta läsår är också att eleven eller vårdnadshavare behöver skicka ett mail till studiecoach och informera om frånvaron.

Viktiga datum läsåret 2023/24
Fredagen den 29 september - Hemstudiedag
Vecka 44 - Läslov
Torsdagen den 21 december - Julavslutning
Måndagen den 8 januari - Skolstart
Fredag den 9 februari - Hemstudiedag
Vecka 9 - Sportlov
Vecka 14 - Påsklov
Onsdag den 5 juni - Skolavslutning åk 1 och 2
Fredag den 7 juni - Studenten

Med hopp om ett riktigt gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.