Gå till innehåll

Rektorn har ordet december -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Rektorsbrev december

Hej!

Med bara några dagar kvar till julafton vill jag skicka en julhälsning till er alla. Vi hade en fantastisk julavslutning igår där vi först träffades klassvis och sedan allihop i matsalen. Det var utdelning av julstjärnor, tal av både mig och elevrådets ordförande och ett kahoot där eleverna tävlade mot varandra. Avslutningvis slöt vi alla upp i ett dansande tåg genom skolan. Det kändes härligt att avsluta terminen med en så positiv energi.

Det har hänt mycket positivt på skolan denna termin. Vi har arbetat med att skapa en starkare skolkultur och det märks att eleverna trivs, känner sig delaktiga och är stolta över skolan. Vi genomförde en kortare enkät under hösten som också visade att trivsel och trygghet ökade ännu mer bland eleverna. Elevrådet har växt sig starkare och de har arbetat fram och genomfört en rad förbättringar för eleverna på skolan. Det var elevrådet som låg bakom den uppskattade Kulturdagen i höstas.

Vi arbetar ständigt med att skapa en undervisning som är motiverande och meningsfull för alla elever. Vår pedagogiska modell består av flera olika byggstenar och tillsammans formar de en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror på att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Om vi lever våra värderingar kommer vi lyckas väl!

Vi når längre tillsammans - Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra tänker, lär vi oss av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer. Vi uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre fram tillsammans.

Vi har höga förväntningar - Det är vår övertygelse att alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra vilket ger resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre än var och en trodde var möjligt.

Vi drivs av utveckling - Genom nyfikenhet och en vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas.

Vi ser kraften i varje individ - Alla människor är olika. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor

Avslutningsvis vill jag tacka för denna termin och redan nu hälsa er välkomna åter den 8 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss.

Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson, Rektor Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.