Gå till innehåll

Rektorn har ordet mars -
Västerås

Rektor Kerstin Larsson om händelser på skolan

Mars 2024

Dagarna blir allt ljusare och det känns härligt att det snart är vår. Här på skolan fortsätter vi att arbeta för att alla våra elever ska må bra och nå så långt de bara kan i sina studier.

Vid den här tiden på året gör vi avstämningar kring hur det går för eleverna och hur de ligger till i kurserna mot deras uppsatta mål. Vi följer noga upp betygsresultaten i varje kurs på både individ- och gruppnivå och detta ger oss möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas behov och sätta in rätt stöd och hjälp. På skolan är vi just nu inne i en period då vi har utvecklingssamtal och det är glädjande att se att det kommer så många engagerade vårdnadshavare till skolan för att vara med vid samtalen!

De senaste veckorna har varit händelserika. För någon vecka sedan kom våra elever som varit med i Global Buddies i Indien tillbaka till skolan och de ska nu berätta om sin resa för oss andra. I tisdags var det UF-mässa i Västerås och våra elever från EK21 och NA21 var där och visade upp sina företag. I fredags vann vårt fantastiska Hållbarhetsråd tävlingen Västerås 2045 med sitt bidrag Kunskapsgården!

Hållbarhetsråd
Hållbarhetsrådet startade i höstas, det består av nio elever från olika årskurser och program och leds av biträdande rektor Jessica. Västerås 2045 är ett projekt som anordnas av Västerås stad, barn-och utbildningsförvaltningen och Naturskolan Asköviken. Vi deltog i projektet som en del av vår Grön Flagg resa. I detta projekt har eleverna fördjupat sig i miljö- och samhällsplaneringsfrågor i Västerås stad. Eleverna har då arbetat med de globala målen "Hållbara städer”, “God hälsa och välbefinnande" och “Ekosystem och biologisk mångfald". Hållbarhetsrådets vinnande bidrag Kunskapsgården handlar om att förvandla en innergård i Mimerkvarteret i centrala Västerås till en mer levande plats. Alla elever på skolan har varit delaktiga i arbetet genom att komma med idéer till Kunskapsgården under sin studiegruppstid. Artikel i Västerås tidning

Vad är Grön Flagg?
Grön Flagg består av sex steg som under ett läsår hjälper skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. En hållbarhetsresa pågår i ett läsår.

I början av en ny resa väljer skolan ut tre utvecklingsområden som de vill förbättra och fördjupa sig i. I slutet av resan ansöker skolan om Grön Flaggs certifiering. Den är ett bevis på att skolan arbetar aktivt med att undervisa om hållbar utveckling. Efter avslutad hållbarhetsresa börjar snart en ny omgång av Grön Flagg med nya områden att förbättra och utveckla. På så sätt får skolan ett långsiktigt hållbarhetsarbete som kontinuerligt fördjupas och som dessutom skapar glädje, stolthet och en känsla av att ”wow, vi har gjort skillnad”.

Medarbetare
I januari välkomnade vi vår nya kurator Linda Hemrell till skolan. Linda arbetar heltid på skolan och har redan hunnit bidra mycket, bland annat genom att utveckla vårt närvarofrämjande arbete.

Läsårsdata
Vecka 14 Påsklov
16/4 Halv hemstudiedag (eleverna har skoldag mellan 13.00-17.00)
1/5 Lovdag
9-10/ Lovdagar
5/6 Skolavslutning årskurs 1 och 2
6/6 Nationaldag Lovdag
7/6 Studentdag

Hör gärna av er med synpunkter och funderingar!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Kunskapsgymnasiet Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.