Gå till innehåll

Sabrina Paulus, Kunskapsgymnasiet Göteborg.

Årets Bindekrans-lärare: ”Jag har haft bra lärare som jag sett upp till”

Redan sista året på gymnasiet bestämde hon sig för att hon skulle jobba inom skolan.
- Jag har haft många bra lärare som jag sett upp till, säger Sabrina Paulus på Kunskapsgymnasiet Göteborg, som mottog Kunskapsskolans lärarpris Årets Bindekrans det här läsåret.

Hon har arbetat tolv år på grundskolan och fem år på gymnasiet. Under kickoffen i början av läsåret fick Sabrina Paulus motta lärarpriset Årets Bindkrans för gymnasiet.

- Det var självklart väldigt roligt och pirrigt när mitt namn ropades upp. Allt kom som en överraskning. Samtidigt blev jag nervös, eftersom jag inte alls var beredd. Men jag kände mig ödmjuk i stunden. Hur kunde jag få det här priset bland alla duktiga kollegor som satt runt omkring mig? säger Sabrina Paulus.

Hon undervisar i historia, religion, samhällskunskap och filosofi på Kunskapsgymnasiet Göteborg, där hon har arbetat i fem år. Och det var när Sabrina Paulus själv gick i gymnasiet som hon bestämde sig. Det var lärare hon skulle bli.

- Jag tror att mitt yrkesval bottnade i alla de fantastiska lärare jag själv hade under mina skolår. Många av dem har varit bra förebilder som jag sett upp till. Antingen har de varit mycket kunniga i sina ämnen eller så har de på andra sätt haft stor betydelse för mig och många av mina klasskamrater.

Sabrina Paulus har svårt att bestämma sig för vad hon egentligen tycker är det bästa med läraryrket, men säger samtidigt att hon uppskattar tiden i klassrummet med eleverna. Hon känner att de har höga förväntningar på henne och att det är bra.

- Det är fint när vi skapar en ömsesidig respekt för varandra. Men det finns även mycket annat jag tycker om med mitt arbete. Som till exempel att jobba med människor, att det ibland är komplext och utmanande, men att det innebär att jag ständigt får utvecklas både i min yrkesroll och som människa.

”Kräver att du är lösningsorienterad”

Det här gör att Sabrina Paulus, efter alla dessa år i skolans värld, fortfarande älskar sitt jobb.

- Det är varierande, givande och har olika utmaningar.

Den största av dem, menar hon, är komplexiteten i arbetet och att det hela tiden kräver att du är lösningsorienterad för att du ska kunna möta de olika behoven som finns i ett klassrum.

- Periodvis är det en utmaning att sålla bland alla “måsten” eller känna att det jag gör nu är “good enough”, även om det inte blev precis som jag tänkte, säger hon.

För henne handlar jobbet på den egna arbetsplatsen Kunskapsgymnasiet Göteborg mycket om samarbete.

- Det finns en samarbetskultur både på skolan och inom koncernen som jag uppskattar. Som ny lärare här kände jag mig väldigt omhändertagen både av mina kollegor och av skolledningen. Att vi har en digital plattform med färdiga kurser och lektionsuppgifter är också positivt, precis som att skolan vill ligga i framkant och satsar på det. För mig är det viktigt att en arbetsplats erbjuder sin personal bra kompetensutveckling och det tycker jag att jag får här.

Årets Bindekranspristagare får 50 000 kronor i just kompetensutveckling. Sabrina Paulus menar att priset blir en påminnelse för henne om att det hon gör är betydelsefullt.

- Jag känner mig extra motiverad att fortsätta göra mitt bästa i mitt arbete och utvecklas ännu mer. Än har jag inte bestämt mig för vad jag ska göra för pengarna, mer än att satsa på något som har med mina ämnen att göra. Kanske blir det en resa till Japan, säger hon.

Motiveringen till priset

"Du är en uppskattad och omtyckt medarbetare, lärare och studiecoach.
Du är en självklar ledare i klassrummet. Du lotsar dina elever till ökad kunskap samtidigt som du skapar en trygg och tillåtande lärmiljö där eleverna uppmuntras till samarbete.
Du ger studiecoachning av hög kvalitet och visar på goda resultat.
Du ser alla elever som allas elever.
Du engagerar dig i skolans aktiviteter och tvekar inte att hjälpa till där det behövs.
Du är alltid påläst, insatt, innovativ och nyfiken och låter dig influeras av omvärlden, goda exempel och aktuell forskning.
Ditt engagemang och lösningsfokus, ditt mod och din vilja att utvecklas inspirerar oss alla."

Om Årets Bindekrans

År 2018 instiftade Kunskapsskolan i Sverige AB lärarpriset Årets Bindekrans i pionjären Torbjörn Bindekrans anda. Från och med 2019 tilldelas varje år en lärare på gymnasiet och en på grundskolan 50 000 kronor var i kompetensutveckling.

Så här lyder kriterierna för priset:
”Årets Bindekrans går till en lärare som systematiskt, med höga förväntningar , stort engagemang och kreativitet, visat på förmågan att bygga goda relationer med sina elever. Läraren har fått eleverna att ta en aktiv roll i sin läroresa, vilket lett till att de nått längre än de trodde var möjligt - både när det gäller ämneskunskaper och förmågor. Årets Bindekrans-lärare är en aktiv, lösnings- och målfokuserad lagspelare som personifierar Kunskapsskolans pedagogiska idé och värderingar.”

Pristagare:

  • Helena Åström, Kunskapsgymnasiet Malmö (2019)
  • Jenny Ljung, Kunskapsskolan Uppsala Norra (2019)
  • Liselotte Blennö, Kunskapsskolan Norrköping (2020)
  • Stefan Abrahamsson, Kunskapsgymnasiet Västerås (2020)
  • Emma Pettersson, Kunskapsskolan Varberg (2021)
  • Mårten Blad, Kunskapsgymnasiet Norrköping (2021)
  • Axel Asplund, Kunskapsskolan Uppsala Norra (2022)
  • Cajsa Blekemo, Kunskapsgymnasiet Globen (2022)
  • Linda Idermark, Kunskapsskolan Nyköping (2023)
  • Sabrina Paulus, Kunskapsgymnasiet Göteborg (2023)