Gå till innehåll

Ekonomiprogrammet på Kunskapsgymnasiet Uppsala

Ekonomiprogrammet på Kunskapsgymnasiet Uppsala är ett högskoleförberedande gymnasieprogram där du studerar ekonomi och företagande. Det passar dig som är intresserad av att läsa vidare på universitet och vill inrikta dig mot ekonomi, marknadsföring eller juridik. Vår skola ligger nära Botaniska trädgården och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Inriktning

Inriktning

Ekonomi

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi på vårt gymnasium i Uppsala passar dig som är intresserad av företag och entreprenörskap. Du får kunskaper om företagandets betydelse för samhällsutvecklingen och du lär dig att analysera företagsekonomiska händelser. Du studerar redovisning, marknadsföring och organisation. Under dina tre år på Kunskapsgymnasiet Uppsala lär du dig de teoretiska och praktiska grunderna i företagande. Under ett år får du möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom Ung Företagsamhet (UF). Du får också göra företagsbesök och lyssna på föreläsare kopplade till din inriktning, både i Uppsala och i andra städer.

Programmet passar dig som:

  • Är intresserad av företags- och samhällsekonomi
  • Vill studera marknadsföring och organisation
  • Vill lära dig hur man startar och driver företag

Tänkbara yrken:

Ekonom, lärare, börsmäklare, marknadsförare eller revisor.

Inriktning

Inriktning

Juridik

Ekonomiprogrammet inriktning juridik på vårt gymnasium i Uppsala passar dig som är intresserad av lag och rätt, etik och moral samt ekonomi. Du får kunskaper om hur man löser juridiska problem och använder lagtext. Du kommer att läsa juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort. Under utbildningen får du också insikter om vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig att analysera juridiska frågeställningar och du får göra studiebesök runt om i Uppsala och lyssna på föreläsare kopplade till din inriktning. Du läser även företagsekonomi och har möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom Ung företagsamhet (UF).

Programmet passar dig som:

  • Är intresserad av företags- och samhällsekonomi
  • Vill studera hur företag och privatpersoner påverkas av Sveriges lagar
  • Vill lära dig hur man startar och driver företag

Tänkbara yrken:

Affärsjurist, ekonom, börsmäklare, lärare eller advokat.

"Min studiecoach hjälper mig att prestera bättre"

Dilara, ekonomiprogrammet:

Fler elevberättelser

I olika intervjuer berättar våra elever om hur det är att gå på Kunskapsgymnasiet. Vad är det bästa med skolan, hur fungerar studiecoachningen och vad är det för stämning på skolan?

Lärarna är bäst och ger oss det stöd vi behöver. De bryr sig om vår utveckling och du kan alltid fråga om hjälp.

Prunelle, elev på Kunskapsgymnasiet

Övriga program